ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ СЛИВЕН

Сливен
28.05.2020 / 14:15

През периода април - юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания - Сливен“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследването се провежда върху шест годишна ротационна извадка от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2020 г. е 9052 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

Методологията на изследването обхваща следните тематични области:

- Основни демографски и социално характеристики на домакинствата и техните членове: размер на домакинството, форма на собственост на жилището, възраст, пол, образование, семейно положение, икономически статус и други данни за членовете на домакинството

- Парични показатели за доходите и социалното разслоение на населението: общ доход и структура на доходите по източници (от работна заплата, от пенсии и други)

- Непарични показатели за условията на живот: основни данни за жилището, проблеми свързани с жилището и квартала, достъп до образование, здравен статус и други

- Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години

- Социални услуги и програми и участие на домакинството или неговите членове в тях.

В област Сливен изследването ще се проведе в населените места: Сливен, Нова Загора, Твърдица, Котел, Камен, Коньово, Кипилово, Соколарци, Пет могили, Чинтулово, Самуилово, Бинкос, Градец, Пъдарево, Съдиево, Шивачево, Бяла, Трапоклово, Събрано, Медвен, Сотиря, Горно Александрово, Езеро и Малко село.

В периода май - юни 2020 г. 225 домакинства на територията на област Сливен ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания - Сливен“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро - Югоизток към Националния статистически институт.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

През 2019 г. линията на бедност общо за страната e 413.04 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 586.2 хил. лица, или 22.6% от населението на страната.

 

За област Сливен линията на бедност за 2019 г. е 345.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 30.1% от населението на областта.

 

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

 
 

Copyright © 2008-2021 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев