Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2020 г“

Сливен
07.05.2020 / 11:56

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 29 жилищни сгради с 50 жилища в тях и с 6 853 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 53 други сгради с 12 977 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради регистрират спад с 35.6%, а жилищата в тях и общата им застроената площ също намаляват съответно с 42.5 и 41.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 35.9%, а разгънатата им застроена площ - с 39.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 16.0%, а жилищата в тях и тяхната РЗП са повече с 28.2 и 29.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 82.8%, докато съответната им РЗП намалява с 0.4%.

През първото тримесечие на 2020 г. в област Сливен е започнал строежът на 22 жилищни сгради с 47 жилища в тях и със 7 810 кв. м обща застроена площ, и на 30 други сгради със 7 588 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради бележи спад с 15.4%, докато жилищата в тях нарастват с 42.4%, а общата им застроена площ с 41.6%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 15.4%, но общата им застроена площ е по-малко с 20.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите жилищни сгради са повече с 57.1%, жилищата в тях - със 113.6%, а общата им застроена площ - със 153.6%. Броят на започнатите други сгради нараства с 50.0%, но тяхната РЗП е по-малко с 25.8%.

 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001), публикувана в сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/Classifics/KCC2001.pdf), и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

 
 

Copyright © 2008-2021 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев