COVID-19: Борба с дезинформацията

COVID-19: Борба с дезинформацията
30.04.2020 / 10:37

По време на криза е важно да се споделя информация от надеждни и достоверни източници.

„Може ли чесънът и витамин С да лекуват коронавирус? – Не!

Вирусът засяга ли само възрастни хора? – Не!

Но всички сме виждали тези и други фалшиви твърдения онлайн или в социалните медии.

Има все повече фалшиви новини за епидемията от коронавирус, които циркулират по-специално онлайн. Това е масивна вълна, съществуваща на почвата на несигурността, безпокойството и бързо променящите се новини.

Притеснявам се, че някои от тях наистина могат да навредят на хората за миг: например, лъжливото твърдение, че пиенето на белина лекува вируса. Пиенето на белина може да бъде смъртоносно!

Притеснявам се също, че тези, които стоят зад тези твърдения, използват страхът на хората относно вируса, само за да печелят пари, като им продават много скъп сапун, например, който уж убива коронавирусните микроби.

Това трябва да спре!

Ние работим с онлайн платформи и ги насърчаваме да засилят действията си срещу дезинформацията за коронавируса.

Платформите улесняват достъпа до надеждни източници, като например органите на общественото здравеопазване, и намаляват и дори свалят вредно съдържание и експлоатационни или подвеждащи реклами. Но трябва да се направи още. Компаниите за социални медии трябва да споделят данни с проверяваща фактите общност, така че заедно да разрушаваме тези опасни слухове. Ще продължим да наблюдаваме внимателно действията, предприети от социалните платформи и искаме да ви помогнем да проверявате фактите.

Стартирахме специален раздел на нашия уебсайт https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_bg относно отговора на коронавируса, където можете да намерите информация и факти за някои от тези истории, които виждате.

Доверете се на вашите здравни власти, доверете се на Световната здравна организация, доверете се на уважавани медии за достоверност на точност!

Тези, които разпространяват дезинформация, ви вредят. Дезинформацията може да струва живота, но заедно можем да поставим изясним фактите.”

Урсула фон дер Лейен, Председател на ЕК

 

В областта на здравето много активно се разпространяват невярна информация и дезинформация, включително за COVID-19. Важно е да разчитате само на достоверни източници, за да получавате актуална информация за епидемията от COVID-19.

Препоръчваме ви да следвате съветите на органите за обществено здравеопазване във вашата страна, както и да следите уебсайтовете на съответните европейски и международни организации – ECDC и СЗО.

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/sources-updated

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Вие можете да помогнете също и като не споделяте непроверена информация от съмнителни източници.

Европейската комисия помага за борбата с дезинформацията чрез тясно сътрудничество с онлайн платформите. Насърчава ги да популяризират достоверните източници, да не популяризират съдържание, за което е доказано, че е невярно или подвеждащо, и да премахват незаконно съдържание или съдържание, което може да доведе до физическо нараняване.

 

Разграничаване на фактите от измислиците

Ако се съмнявате в достоверността на някои от историите, които сте прочели, вижте какви са фактите: Страните от ЕС остават най-добрите партньори едни за други и засилват проявите на солидарност.

 

На всички страни от ЕС се предоставя значителна по своя обем финансова и медицинска помощ и подпомагане с персонал.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_459

Това включва мобилизиране на бюджета на ЕС чрез създаване на Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса на стойност 37 млрд. евро, чрез която се предоставя целева помощ на страните от ЕС за борба с кризата с коронавируса. Освен това 1 млрд. евро ще бъдат пренасочени от бюджета на ЕС като гаранция за Европейския инвестиционен фонд, за да стимулира банките да предоставят ликвидност на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация.

ЕС работи непрестанно за повишаване на доставките на медицински консумативи. В рамките на операцията за гражданска защита RescEU беше създаден резерв от жизнено важно медицинско оборудване и той ще бъде разпределен, за да се гарантира, че оборудването отива там, където е най-необходимо. ЕС работи денонощно за ускоряване на производството на ново медицинско оборудване. Първоначалният бюджет за резерва е 80 млн. евро. Когато Китай поиска помощ от ЕС, ние се отзовахме. Сега Китай ни връща услугата. Международната солидарност е хубаво нещо. Но да не забравяме за солидарността в ЕС: германски болници приемат френски и италиански пациенти, на лекарите в Италия се изпращат маски от Франция и Австрия и т.н. Солидарността в ЕС спасява човешки животи.

ЕС и държавите-членки се грижат за различни неща, като се координират. Възможността за приемане на закони на национално равнище за справяне с коронавируса принадлежи изцяло на държавите-членки – Европейската комисия няма право да се намесва в националното законодателство и решенията в сфери като здравеопазването. От друга страна, ЕС може да изготвя европейски политики и бързи, координирани и общоевропейски инициативи за справяне с кризата заедно с държавите-членки. Така например, решенията за въвеждане на ограничения на свободата на движение и затварянето на границите на дадена държава се вземат на национално равнище, докато мобилизирането на средства в размер на 140 милиона евро от фондовете на ЕС за откриване на ваксина, нови видове лечение и диагностични тестове се извършва на равнище ЕС.

ЕС увеличава обществените поръчки и дистрибуцията на медицинско оборудване за страните-членки. За да отговори на нуждите от медицинско оборудване като: маски, ръкавици и защитни гащеризони, Европейската комисия стартира няколко съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_523

Производителите направиха оферти за защитни очила и респираторни предпазни средства, които покриват или надхвърлят заявените количества. Част от това оборудване ще бъде на разположение две седмици, след като страните от ЕС са подписали договорите.

Кризата с коронавируса не означава разпадане на Шенгенското пространство. Напротив – ние виждаме колко важно е Шенгенското пространство за европейската икономика и начин на живот. В настоящата извънредна ситуация много държави от ЕС въведоха временен граничен контрол с цел забавяне на разпространението на коронавируса. Европейската комисия обаче взема мерки веригите на доставки в целия ЕС да продължат да функционират, а потокът от стоки и основни услуги да не спира. Въвеждането на „зелени коридори“ позволи на всички товарни превозни средства да преминават вътрешните шенгенски граници в рамките на 15 минути. Научете повече.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_bg

 

Мигрантите не пренасят COVID-19 в Европа. Коронавирусът се разпространява от едно заразено лице към друго лице по въздушно-капков път при кихане, кашляне или издишане и не се пренася от конкретна популация или група. Ако прочетете, че вирусът се разпространява целенасочено от мигранти или от конкретни етнически групи, бъдете сигурни, че подобни твърдения не са научно обосновани. Всъщност кризата с COVID-19 е световна криза, която изисква глобална солидарност. Ако се събират мобилни данни, това винаги ще става при пълно спазване на правата на гражданите на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни. ЕК поиска от телекомуникационните компании да предоставят анонимни и обобщени мобилни метаданни, което ще помогне при анализа на моделите на разпространение на вируса. Това не означава, че защитата е премахната: данните не дават възможност за проследяване или наблюдение на отделни потребители. Заключенията ще бъдат предоставени на всички държави-членки. Този проект ще бъде в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и законодателството в областта на неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения, като отделните набори от данни на гражданите никога няма да бъдат идентифицирани.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_521

 

Внимавайте за онлайн измами

Внимавайте за онлайн измами, свързани с продукти, за които се твърди, че могат да излекуват или предпазят от COVID-19.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_bg

Недобросъвестни търговци рекламират и продават на потребителите продукти, като защитни маски, шапки и дезинфектанти за ръце, които уж предпазват или лекуват от инфекция, но те могат да бъдат фалшиви.

Онлайн ресурси и инструменти

Тук ще откриете набор от онлайн ресурси и инструменти, които учащите, учителите и преподавателите могат да използват по време на пандемията от COVID-19.

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_bg

 

Връзки по темата

Актуализирана информация в страните от ЕС/ЕИП и Обединеното кралство

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/sources-updated

Световна здравна организация

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Съвет на Европейския съюз

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/covid-19-coronavirus-outbreak/fighting-disinformation/

Eвропейски парламент

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200326STO75917/disinformation-how-to-recognise-and-tackle-covid-19-myths

Европейска служба за външна дейност

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76341/coronavirus-latest-updates-eeas_en

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

 

Проект EUvsDisinfo (ЕСВД)

https://euvsdisinfo.eu/category/blog/coronavirus/

 

За повече информация

• Coronavirus Response Investment Initiative https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/

• Cohesion Policy and EU Solidarity Fund contribute to the Coronavirus Response Investment Initiative

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» - Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.

Информационен център "Европа Директно - Сливен" е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на https://europedirect.europa.eu

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

 

Още снимки от новината

flag - EU

 

 
 

Copyright © 2008-2020 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев