COVID-19: Програмата за подкрепа на реформите трябва да стане основен инструмент за възстановяване

Европейският парламент
23.04.2020 / 17:57

Изявление относно програмата за подкрепа на реформите от съдокладчиците на комисиите на ЕП по бюджетни и по икономически и парични въпроси.

 

Наблюдаваме как здравното, икономическото и социалното положение в Европа бързо се влошава. Пандемията от COVID-19 може да доведе до безпрецедентни сътресения за нашата икономика и пазарите на труда. Европейският парламент, и по-специално комисията по бюджети (BUDG) и комисията по икономически и парични въпроси (ECON), са начело на дебата, като работят върху инструменти, които ще помогнат за дългосрочното възстановяване на Европа.

 

Съдокладчиците на комисиите BUDG и ECON Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания) и Драгош Пъслару (Renew/Румъния) подчертаха, че „тази криза ясно показа необходимостта от спешно задълбочаване на икономическия и паричен съюз и от подобряване на устойчивостта на икономиките на държавите членки. Европейската солидарност и координиран отговор са от ключово значение, както за ефективната кризисна стратегия, така и за планаза възстановяването след кризата.“

 

„Докато настоящите усилия и всички налични средства трябва да се съсредоточат най-вече върху преодоляването на непосредствените последици от пандемията от COVID-19, ние трябва да поставим основите за възстановяването и да предоставим на нашите икономики средствата и инструментите, които да подсилят националните икономики и целия ЕС и да го направят по-единен. В това отношение амбициозната многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. е част от решението. В рамките на дългосрочния бюджет на ЕС, Бюджетният инструмент за сближаване и конкурентоспособност (БИCK), който трябва да бъде интегриран в Програмата за подкрепа на реформите (ППР), ще бъде един от ключовите инструменти за укрепване“, заявиха евродепутатите.

 

Програмата за подкрепа на реформите ще бъде инструмент за стимулиране на държавите членки за прилагане на структурни реформи и предприемане на инвестиции, които ще гарантират благосъстоянието на ЕС. Тя следва да засили и подкрепи разширяването на еврозоната, като реформите и инвестициите целят да изградят по-голяма устойчивост на шокове, в съчетание с пряка подкрепа за присъединяване към еврозоната. В допълнение, компонентът за техническа помощ ще засили капацитета на държавите членки да подготвят и прилагат административни и структурни реформи, поддържащи растежа, и да споделят ценни добри практики в целия ЕС.

 

Евродепутатите също така подчертават, че комисиите „BUDG и ECON ще работят бързо върху (предложението) за ППР, за да могат държавите членки да използват този инструмент също и за възстановяване след кризата. Нашият фокус ще бъде насочен към стимулиране на прилагането на структурните реформи, за да се постигне устойчиво възстановяване, отключвайки по този начин потенциала за растеж, по-добро адаптиране към текущите предизвикателства, укрепване на капацитета за приспособяване и подкрепа на процеса на възходяща икономическа и социална конвергенция. Обхватът и размерът на този инструмент трябва да бъдат значително подсилени, ако искаме да изпълним задачата, която предстои. Що се отнася до обхвата, приоритет на реформите и инвестициите трябва да бъде устойчивостта на нашите здравни, социални и икономически системи. По отношение на общия размер, настоящият бюджет (около 17 милиарда евро за 7 години) трябва да бъде подобрен, за да стане макроикономически подходящ. Това може да се постигне чрез проучване на възможните връзки между БИСК и външното бюджетно финансиране.“

 

Накрая, членовете на ЕП призоваха „Комисията и Съвета на ЕС да представят предложение за многогодишна финансова рамка (МФР), която да финансира Програмата за подкрепа на реформите с адекватни ресурси, които биха могли да я превърнат в един от основните инструменти на Плана за възстановяване на ЕС след пандемията от COVID-19“.

https://www.europarl.europa.eu/
 
 

Copyright © 2008-2021 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев