COVID-19: 100 млрд. евро за защита на работните места в ЕС

©Prostock-studio/AdobeStock
23.04.2020 / 08:56

Европейският съюз ще осигури финансова подкрепа на държавите членки, за да помогне за съхраняването на работните места, застрашени от коронавируса.

 

Много предприятия изпитват икономически трудности в резултат на кризата с коронавируса и са принудени да спрат временно работа или да намалят значително работното време на служителите си.

 

За да подкрепи работодателите и да защити работещите и самонаетите, Европейската комисия предлага нова инициатива - Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE).

 

Предложението е част от усилията на ЕС за подпомагане на държавите членки в кризата и цели да допълни техните мерки за защита на заетостта.

 

Прочетете какви други мерки предприема ЕС за борба с епидемията.

 

Съхраняване на работните места

 

По програмата SURE ЕС предлага да осигури финансова помощ на държавите членки под формата на заеми при благоприятни условия. Средствата в размер до 100 млрд. евро ще финансират национални схеми за запазване на заетостта за определен период от време, помощи при безработица и други мерки за защита на работните места.

 

Схеми за временно подпомагане на заетостта

Позволяват на засегнати от кризата фирми да намалят работоното време на служителите си;

Служителите получават компенсации за намалените доходи от държавата.

По този начин хората запазват доходите си и могат да продължат да плащат сметките си, а фирмите съхраняват работната си сила и възможността да възстановят производството си.

В по-дългосрочен план се избягват по-тежките последици за икономиката от увеличена и продължителна безработица.

Председателят на комисията по заетост в ЕП Луция Дюриш Николсонова (ЕКР, Словакия) приветства предложението на Комисията и призова за бързото му прилагане: "Това е важен израз на солидарност от ЕС и полезен инструмент за облекчаване на социално-икономическия ефект от кризата с Covid-19. SURE ще помогне на компаниите, изпитващи икономически трудности, да запазят хората на техните работни места".

 

Европейско решение за заетост

 

Програмата SURE е замислена като временен инструмент в рамките на настоящата криза. В същото време Европейската комисия работи по предложение за постоянна презастрахователна програма на ЕС за обезщетения при безработица, която да осигурява защита на работещите при бъдещи икономически шокове.

 

Европейският парламент е заявявал, че подобна инициатива, която подкрепя националните мерки за запазване на заетостта, ще допринесе за стабилизирането на доходите на домакинствата и засилване на социалното измерение в Европа. В резолюция на 17 април депутатите още веднъж се обявиха за стартиране на Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица.

 

Научете какво още прави Европейският съюз за борба срещу безработицата и бедността.

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20190612STO54312/borba-s-bezrabotitsata-kakvo-pravi-es

https://www.europarl.europa.eu/
 
 

Copyright © 2008-2020 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев