Необходими са амбициозни мерки за гарантиране на равното заплащане за жените, казват евродепутатите

Европейският парламент
30.01.2020 / 14:23

• Евродепутатите изискват обвързващи мерки относно разликата в заплащането между половете и прозрачността в заплащането

• Прилагане на принципа „равно възнаграждение за равностоен труд“ както е заложено в договорите (член 157 ДЕС)

• Средно 16% разлика в заплащането между мъжете и жените в ЕС (37% разлика за пенсионерите)

 

Евродепутатите призовават Комисията да представи амбициозна стратегия за равенството между половете, която включва обвързващи мерки за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете.

В резолюция приета в четвъртък с 493 гласа „за“, 82 гласа „против“ и 79 гласа „въздържал се“, Парламентът приветства ангажимента на новия председател на Комисията да направи „равното възнаграждение за равностоен труд“ основополагащ принцип на новата стратегия за равенство между половете, която се очаква да бъде представена през март.

 

Евродепутатите искат тази стратегия да включва обвързващи мерки по отношение на прозрачността и разликата в заплащането, като се прилага както за публичния, така и за частния сектор. Тя също трябва да включва силни политики за прилагане, ясни цели и процеси на наблюдение, които да измерват напредъка на постиженията. Те също призовават за преразглеждане на плана за действие по отношение на разликата в заплащането на жените и мъжете до края на 2020 г., който следва да определи ясни цели за държавите членки за намаляване на разликата в заплащането през идните пет години.

 

С цел справяне с първопричините за разликата в заплащането, Парламентът призовава държавите членки да инвестират в образованието и грижите в ранна детска възраст, както и в услугите за добри условия на труд, съобразени с нуждите на семейството, за да се гарантира равнопоставеното участие на жените в пазара на труда. Имайки предвид, че разликите в заплащането между мъжете и жените са двойно по-големи за пенсионерите, евродепутатите призовават за адекватни средства за възрастните жени, като отпускане на кредит за период за полагане на грижи, адекватни минимални пенсии и обезщетения за преживяло лице.

 

Образованието през целия живот и професионалното обучение за жени трябва да гарантират достъпа до висококачествена заетост и възможности. По-специално евродепутатите призовават за насърчаване на предприемачеството, науките, технологиите, инженерството и математиката, цифровото образование и финансовата грамотност за момичетата от ранна възраст с цел борба със съществуващите образователни стереотипи и гарантиране на навлизането на повече жени в развиващите се и добре платени сектори.

 

Бързи факти

 

Според Комисията, разликата в заплащането на жените и мъжете като цяло в рамките на ЕС остава 16 %, със значителни разлики между държавите членки, като разликата за пенсионери е около 37%.

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев