Парламентът иска представяне на обвързващи правила за общи зарядни устройства преди лятото

От повече от десет години евродепутатите призовават за общо зарядно устройство за мобилни телефони, таблети и други преносими устройства
30.01.2020 / 13:22

Трябва спешно приемане на стандарт за общо зарядно устройство

Мерки даващи възможност на потребителите да правят устойчив избор

Мерки за намаляване на електрическите и електронните отпадъци (16.6 кг. годишно на човек)

Европейският парламент призовава Комисията да представи утвърдени правила за общо зарядно устройство най-късно до юли.

 

Съществува „спешна необходимост от регулаторни действия“ за намаляване на електрическите и електронните отпадъци и за предоставяне на възможност на потребителите да правят устойчив избор, казват евродепутатите в резолюция приета с 582 гласа „за“, 40 гласа „срещу“ и 37 гласа „въздържал се“, в която призовават за задължителното въвеждане на общи зарядни за всички мобилни устройства.

 

Парламентът призовава Комисията да приеме делегиран акт предвиден през 2014 г. в Директивата за радиосъоръженията, преди юли 2020 г., или, ако е необходимо, да представи законодателна мярка преди тази дата.

 

Без да възпрепятства иновациите, Комисията следва да гарантира, че ще бъде извършван „редовен преглед на законодателната рамка за общо зарядно устройство, с цел вземане предвид техническият напредък“. Евродепутатите отново подчертават важността на научните изследвания и иновациите за подобряване на съществуващите технологии и създаването на нови.

 

Парламентът иска Комисията:

 

 

да предприеме мерки за гарантиране на съвместимостта на различните безжични зарядни устройства с различни мобилни устройства;

 

да обмисли законодателни инициативи за увеличаване на количеството събрани и рециклирани кабели и зарядни устройства в държавите членки;

 

да гарантира, че потребителите няма да продължават да бъдат задължени да купуват нови зарядни с всяко ново устройство: трябва да се въведат стратегии за отделянето на продажбата на зарядни от продажбата на устройства, казват евродепутатите, подчертавайки обаче, че „всяка мярка насочена към отделяне, следва да избягва потенциално по-високи цени за потребителите“.

Според някои оценки, всяка година се генерират около 50 милиона тона електрически и електронни отпадъци, което средно представлява повече от 6 кг на човек. През 2016 г. в Европа са генерирани 12,3 милиона тона електронни отпадъци, което е средно по 16,6 кг на човек. Краткият жизнен цикъл на някои устройства води до повече електронни отпадъци, отбелязва резолюцията.

 

Бързи факти

 

В Директивата за радиосъоръженията от 2014 г., европейските законодатели призоваха за развитието на общо зарядно устройство и дадоха на Комисията правомощия за продължаване на работата в тази насока чрез делегиран акт.

 

Подходът на Комисията за „насърчаване“ на индустрията да развива общи зарядни устройства не изпълни целите на законодателите. Комисията отбеляза в пленарния дебат на 13 януари постигнатия напредък: през 2009 г. е имало повече от 30 различни вида зарядни устройства, а днес има основно три вида.

 

В резолюцията си относно Европейския зелен пакт, Парламентът призова за амбициозен нов план за действие за кръговата икономика, насочен към намаляване на общия отпечатък на производството и потреблението на ЕС, като ключовите приоритети са ефективното използване на ресурси, нулевото замърсяване и предотвратяването на генерирането на отпадъци.

 

Европейската комисия прие работната си програма за 2020 г. на 29 януари, в която тя се ангажира да представи законодателно предложение за общите зарядни устройства в третото тримесечие на 2020 г.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев