Състоянието на правовата държава в Полша и Унгария се е влошило

Европейският парламент
16.01.2020 / 15:23

Необходимост от по-чести и структурирани изслушвания, последвани от конкретни препоръки

Парламентът иска да бъде официално включен в изслушванията с националните власти

Призив за постоянен механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

Дискусиите на ЕС с Полша и Унгария все още не са довели до това тези държави да се приведат в съответствие с ценностите, на които се основава ЕС, предупреди ЕП.

 

В резолюция приета с 446 гласа „за“, 178 „против“ и 41 гласа „въздържал се“, евродепутатите отбелязват, че докладите и изявленията на Комисията, ООН, ОССЕ и Съвета на Европа показват, че „положението и в Полша и в Унгария се е влошило след задействането на член 7, параграф 1“.

 

Евродепутатите посочват, че изслушванията организирани от Съвета не са редовни, нито структурирани. Те призовават Съвета да оправи конкретни предложения към въпросните държави членки, както и да посочи срокове, за да се гарантира зачитането на правото на ЕС.

 

“Неефективното използване от страна на Съвета на член 7 продължава да подкопава целостта на общите европейски ценности, взаимно доверие и доверието в самия Европейски съюз като цяло“, посочва ЕП.

 

Текстът призовава Комисията да използва всички налични инструменти за справяне с очевидния риск от тежко нарушение от страна на Полша и Унгария на общите ценности, като ускорените производства за установяване на нарушения и заявленията за обезпечителни мерки пред Съда на ЕС.

 

Ролята на ЕП относно изслушванията по член 7

 

Евродепутатите изразяват недоволство, че не им е било позволено да участват в изслушванията, дори след задействането на процедурата по член 7 от страна на Парламента относно Унгария. Те настояват да им се даде възможност да представят официално мотивираното си предложение пред Съвета.

 

Механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права,

 

В заключение, резолюцията подчертава „непосредствената необходимост“ от механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както предложи Парламента. Това трябва да бъде под формата на ежегодна независима оценка при равни условия, при спазването от страна на всички държави членки на ценностите посочени в член 2 на Договора за Европейския съюз.

 

Бързи факти

 

През септември 2018 г. Парламентът призова за действие от страна на Съвета на ЕС за предотвратяване на извършването на нарушение на основополагащите ценности на ЕС в Унгария. Основните опасения на евродепутатите бяха свързани с независимостта на съдебната система, свободата на изразяване, корупцията, правата на малцинствата, както и ситуацията с мигрантите и търсещите убежище лица.

 

В случая с Полша, Европейската комисията поиска действие от страна на ЕС през декември 2017 г. предвид констатираните заплахи за независимостта на съдебната система. В резолюция приета през март 2018 г., Европейския парламент се съгласи с Комисията относно риска, който съществува за правовата държава в Полша.

 

На по-късен етап Европейският съвет може да реши, с единодушие и с одобрението на Парламента, че има сериозно и системно нарушение на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права. Това може в бъдеще да доведе до санкции, като суспендирането на правото на глас в Съвета.

 

Министрите на ЕС са организирали две изслушвания с унгарското правителство, през септември 2019 г. и декември 2019 г. Полските власти са се защитавали пред Съвета на ЕС три пъти, между юни и декември 2018 г.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев