Правата на детето: борба с експлоатацията, принудителните бракове и сексуалното насилие

Европейският парламент
26.11.2019 / 15:12

По-добра защита на децата във военни зони и децата мигранти

Борба с липсата на гражданство: всяко бебе трябва да бъде признато от държава

Достъп до подходящо за възрастта сексуално образование, за да се избегне насилието

Евродепутатите призовават за повече действие за борбата с трафик на деца и принудените бракове, като припомнят решаващия принос на децата в борбата с изменението на климата.

 

След 30-тата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето на 20 ноември, Европейският парламент прие резолюция, която прави оценка на много от предизвикателствата, пред които са изправени в днешно време децата и младежите. Текстът беше приет с 495 гласа „за“, 58 гласа „против“ и 87 гласа „въздържал се“ във вторник.

 

Уязвими деца и деца мигранти

 

Евродепутатите осъждат всички форми на насилие срещу деца, включително принудителни бракове, генитално осакатяване на жени, трафик и психологическо насилие, и призовават всички държави от ЕС да разработят нова стратегия за премахване на сексуалното насилие и малтретирането на децата както онлайн, така и офлайн. Те също призовават държавите членки да приемат законодателство, което санкционира телесното наказание на деца.

 

Резолюцията призовава за пълното прилагане на Общата европейска система за убежище, за да се подобрят условията за всички деца мигранти. Висшият интерес на детето трябва да бъде водещ принцип при вземането на решения, свързани с децата и миграцията. По-специално, според текста, защитата на детето трябва да бъде водещ принцип за справяне с положението на непридружените деца, а не миграционните политики.

 

Деца във въоръжени конфликти, липсата на гражданство, приобщаващо образование

 

Някои деца продължават да се раждат без гражданство, включително в рамките на ЕС, и евродепутатите призовават държавите членки да намерят решение на тези проблеми. Те също открояват децата с увреждания, децата мигранти, децата с родители ЛГБТИ, децата с лишени от свобода родители и децата на т. нар „чуждестранни бойци“, като непропорционално изложени на дискриминация въз основа на множество основания.

 

Относно положението на децата на чуждестранни терористични бойци, намиращи се в Североизточна Сирия, резолюцията призовава всички страни на ЕС да репатрират всички деца с европейско гражданство, като вземат предвид тяхното конкретно семейно положение.

 

Парламентът също призовава всички страни на ЕС да гарантират правото на всички деца на приобщаващо образование, включително на достъп до съобразна с възрастта информация относно пола и сексуалността.

Децата, двигатели на промяната

 

Като положителен факт резолюцията подчертава значителното влияние, което оказват децата върху политическия дневен ред, както се вижда от неотдавнашната мобилизация за борба с изменението на климата, водена от младите хора. Тя призовава държавите, които все още не са ратифицирали Конвенцията за правата на детето и допълнителните протоколи към нея, да направят това незабавно.

 

Бързи факти

 

Конвенцията на ООН за правата на детето е най-широко ратифицираният договор в областта на права на човека в историята. Европейският парламент организира конференция на високо равнище на 20 ноември, за да отбележи нейната 30-та годишнина, в която участва Нейно величество кралицата на белгийците.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев