Бюджетът на ЕС за 2020 г. трябва да бъде фокусиран върху бъдещето на Европа

Европейският парламент
16.10.2019 / 09:18

1 октомври 2019 г.

 

• Почти 2 млрд. евро добавени към предложението на ЕК с цел да се защити климата

• Евродепутатите възстановиха финансирането за ключови програми, което бе намалено от Съвета в проектобюджета на ЕС за 2020 г.

• По-голяма подкрепа за младежката заетост, „Еразъм“, МСП и научните изследвания

 

Евродепутатите от комисията по бюджети поискаха ЕС да отговори на предизвикателствата относно климата, да помогне на младите хора и да укрепи икономиката по време на гласуването на своята позиция относно бюджета на ЕС за 2020 г.

 

Комисията по бюджети увеличи финансирането за много програми и проекти, които допринасят в борбата с промените в климата, сред които са Механизма за свързване на Европа (инвестиции в транспортната и енергийната инфраструктура), свързаните с климата изследвания в програмата „Хоризонт 2020“ и други екологични програми, както и такива, които подпомагат държави извън ЕС. Целта е в многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. да се осигурят обещаните 20% инвестиции на ЕС за борба с промените в климата

 

Други съществени увеличения на парламентарната комисия към проектобюджета, предложен от Европейската комисия, се отнасят до инициативата за младежка заетост (+ 363,3 милиона евро, като по този начин общата сума за 2020 г. е увеличена на 480 милиона евро), програма „Еразъм“, малките и средни предприятия, а също и научните изследвания и иновации в области като цифрови технологии, здравеопазване, и технологии, ориентирани към бъдещето.

 

Изтеглете съответната проекторезолюция тук

https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?leg=&year=&lg=&eurovoc=&currentPage=1&sortAndOrderBy=&fulltext=&reference=&relValue=641.127&codeTypeDocu=&datepickerStart=&datepickerEnd=&auteur=&code_auteur=&autInstDesc=&autInst=

 

Цитат

 

Докладчикът Моника Холмайер (ЕНП, Германия) заяви: „Днешното гласуване в комисията по бюджети на тези два милиарда евро повече за борба с промените в климата, показва, че Европейският парламент успя да постави климата в центъра на преговорите за бюджета на ЕС за 2020 г. Ние сме поели ангажимента да изпълним това, което обещаха държавните глави на конференцията за климата в Ню Йорк, а именно конкретни действия за справяне с глобалното затопляне и за опазване на околната среда чрез увеличение на инвестициите в зелени технологии и екологични иновации.

 

Следващи стъпки

 

Подробностите за бюджета ще бъдат публикувани в кратък срок и парламентарната комисия ще гласува съответната резолюция на заседание на 14 октомври. Целият Парламент ще гласува позицията си по проектобюджета на ЕС за 2020 г. на 23 октомври. Това ще сложи началото на три седмици “помирителни” преговори със Съвета. Целта е постигане на споразумение между двете институции навреме, за да може Парламентът да гласува бюджета и в края на ноември да бъде подписан от неговия председател.

 

Допълнителна информация

 

Във вторник парламентарната комисия по бюджети гласува предложение за бюджет в общ размер от 171 милиарда евро, което е с 2,7 милиарда евро повече от първоначалното предложение на Европейската комисия (168,3 милиарда евро за поети задължения). Освен това, евродепутатите решиха да предоставят на разположение допълнителни бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280,7 милиона евро, съгласно член 15, параграф 3 от Финансовия регламент, поради отпадането на някои бюджетни задължения от неизпълнени научноизследователски проекти.

 

Около 93% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на местно ниво в страни от ЕС и извън него. Средствата от бюджета на ЕС отиват директно при граждани, региони, градове, земеделски производители, изследователи, студенти, неправителствени организации и предприятия.

 

Бюджетът на ЕС е уникален. За разлика от националните бюджети, които се използват до голяма степен за предоставяне на обществени услуги и финансиране на системи за социално осигуряване, бюджетът на ЕС е предимно инвестиционен инструмент и за разлика от националните бюджети не може да отчете дефицит.

 

Допълнителна информация

 

Проект за резолюция, обобщаващ гласуването относно данните от 1 октомври

https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?leg=&year=&lg=&eurovoc=&currentPage=1&sortAndOrderBy=&fulltext=&reference=&relValue=641.127&codeTypeDocu=&datepickerStart=&datepickerEnd=&auteur=&code_auteur=&autInstDesc=&autInst=

Прессъобщение на Комисията относно проектобюджета за 2020 г. (юни 2019 г.)

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_en.htm

Позиция на Съвета относно бюджета на ЕС за 2020 г.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/03/2020-eu-budget-council-supports-continued-focus-on-growth-innovation-security-and-migration/

Бюджетни правомощия на Европейския парламент

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/budgetary-powers

 

 

https://www.europarl.europa.eu
 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев