Парламентът се обявява срещу патентоването на естествено създадени растения

Парламентът се обявява срещу патентоването на естествено създадени растения
24.09.2019 / 16:30

Европейският парламент още веднъж заяви в резолюция, че растения, получени

чрез естествени процеси, не следва да подлежат на патентоване.

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/no-patents-on-naturally-obtained-plants-and-seeds_N01-PUB-190923-PLATE_ev

 

Депутатите в ЕП одобриха на 19 септември текст, който се обявява срещу

възможността за получаване на патент за растения, получени вследствие на

кръстосване, селектиране или други биологични процеси.

Опасенията са, че патентоването на подобни сортове растения може да доведе до

концентрирането на контрола върху размножителен материал в ръцете на ограничен

кръг мултинационални компании. Загубата на генетично разнообразие може от своя

страна да застраши сигурността на доставките на храни и да повиши цените на

храните.

Правни спорове

Позицията на Парламента е провокирана от две решения на Европейското патентно

ведомство, което одобри патенти за домат с намалено водно съдържание и за сорт

броколи, който намалява риска от рак. И двата сорта са получени чрез кръстосване и селектиране, без генетични манипулации.

След като през 2015 г. Парламентът прие резолюция по темата, а през 2016 г.

Комисията също се намеси, двете решения са обект на преразглеждане в колегията по

жалбите на Европейското патентно ведомство. Крайният срок за писмени становища по

случаите е 1 октомври.

Право на използване за селектиране

Целта на селектирането на растения е получаването на нови, по-устойчиви и по-

продуктивни сортове. Иновациите в тази област са важни, защото те гарантират

производството на достатъчно количество храни на разумни цени.

Традиционно селекционерите получават права върху растителния сорт, който са

създали. Разликата с патентите е, че тези права не пречат на други селскостопански

производители да ползват защитения сорт за по-нататъшна селекция и разработване

на нови сортове.

Патенти

• Патентът е вид интелектуална собственост, който дава право на притежателя му да

попречи на другите да изработват, ползват и продават неговото изобретение.

Патентът е начин да се насърчат иновациите и инвестициите в научна дейност.

• Нещата, които се патентоват, трябва да бъдат нови, неочевидни и да бъдат

приложими в производството или селското стопанство.

• Европейската патентна конвенция посочва, че не подлежат на патентоване

растителни сортове или животински видове или биологични по същността си процеси

за производството на растения или животни.

• Това изключение обаче не покрива микробиологичните процеси и крайните резултати

от тях. Спорът около патентоването на растителни сортове е свързан с различните

тълкувания на изключението.

 

Допълнителна информация

Европейска патентна конвенция (EN)

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma1.html

Правна закрила на биотехнологичните изобретения в ЕС

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al26026

Информация на Европейското патентно ведомство за закрилата на растителен сорт

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma1.html

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев