СИЕЛА ДНЕВНИК – нов електронен дневник за училищата, БЕЗПЛАТЕН за подалите заявка до 3 септември 2019 г. вкл.

Сиела
27.08.2019 / 16:29

Във връзка с желанието на все повече училища за закупуване на електронен дневник, „Сиела Норма“ АД предоставя възможността за кандидатстване за финансиране по Програма на МОН за учебната 2019/2020 г. с електронния Сиела Дневник.

Продуктът е разработен според изискванията на Наредба 8 на МОН от 2016 г., като реквизитите в него са съвместими с НЕИСПУО. Електронната уеб базирана платформа Сиела Дневник отговаря на всички задължителни изисквания от Приложение 1.а към Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 7.

Екипът на „Сиела Норма“ АД оказва пълно съдействие на училищната администрация при кандидатстване по националната ИКТ програма.

 

А за да бъдете максимално подготвени за предизвикателствата на новата учебна година, получавате и модула Сиела Образование Директор, съдържащ необходимата информация в образователната сфера.

• нормативна уредба - закони, наредби, правилници, методики и т.н. - актуализирани след всеки брой на Държавен вестник, с хипервръзки към цитирани други актове от базата и линкове, препращащи в Интернет

• трудово-правни процедури и документи

• актуални длъжностни характеристики – съобразени с новата Наредба № 15 от 22 юли 2019 г.

• организационни заповеди

• тематични структури от документи, съобразно практическите задачи на директора и административния персонал в образователната институция: здраве и безопасност, прием, задължителна училищна документация, дарения, награди и санкции на ученици, олимпиади и състезания, учебни планове, разписания, кариерно развитие, обществен съвет и настоятелства, стипендии, екскурзии, приобщаващо образование, кандидатстване по програми, изпити, учебен процес, административно-стопанска дейност, GDPR, СФУК и др.

• указания на МОН, РУО - София-град, НОИ, МТСП и др.

 

За повече информация, заявки и съдействие при кандидатстване по програма ИКТ на МОН, свържете се с нас:

 

"Сиела Норма" АД

бул. "Владимир Вазов" 9

1510 София

телефон: 02/ 903 00 00

имейл: dnevnik@ciela.com

https://dnevnik.ciela.net/

 

”Дейта М плант”ООД

Сливен, ул.“Д-р Константин Стоилов“ 9-А-4

Тел. О44 / 62 56 11, email: webmaster@sliven.net

 

“Агенция Компас”ООД

Сливен, пл. „Ал. Стамболийски“ 1, к-с „ПЕЧ“, етаж IV,

тел./факс: 044 662 662, email: office@compass-sl.com

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев