Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”

Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”
28.06.2019 / 12:25

На 26 май гласувахме заедно за нов Европейски парламент. Над 50% от избирателите в ЕС подадоха своя глас, което беше най-високото ниво на избирателна активност за последните 20 години от началото на прякото избиране на депутати в ЕП. Това показа, че демокрацията в Европа е жива и хората искат европейският проект да успее.

 

Още през есента на 2018 г. информационен център „Европа Директно” – Сливен започна активна информационна и разяснителна кампания относно предстоящите европейски избори. Организирахме младежки дебати и симулации на избори с ученици от средните училища, които ще гласуват за първи път; публикувахме материали в местните медии, на сайта на центъра и в социалните мрежи, с цел да насочваме вниманието на местната общност за важността от това да се гласува, да се обсъжда ролята на ЕС в ежедневния живот на хората и ползата за всички нас.

 

Като част от тази кампания от януари до май 2019 г. информационен център „Европа Директно” – Сливен направи проучване (без претенции за представителност) сред гражданите от област Сливен, които са в избирателна възраст. Над 460 граждани от Сливен, Твърдица, Кермен, Мечкарево и други населени места, участници в дискусии и други публични събития, а също посетителите на пътуващата ни информационна обиколка, попълниха специалната листовка „Този път ще гласувам ЗА…” . Между тях имаше ученици на възраст 18+ години, които ще гласуват за първи път, пенсионери, студенти, работещи, служители, жители на малки населени места, бизнеса и т.н., всички те написаха своето мнение, което ние се опитахме да обобщим.

 

Формулиран като покана за приятелско споделяне „Този път ще гласувам ЗА…” предполага искреност и вдъхва доверие, отвореният му характер допуска всякакви интерпретации: от безпристрастна конкретика до емоционални обобщения, а анонимността му дава спокойствие на анкетираните за свободно изразяване на мнение.

 

От попълнените 468 анкети, само в 8 от тях беше заявено намерение за отказ от гласуване или мнение, че няма смисъл от това. Като цяло можем да обобщим, че въпреки разнообразните мнения и послания, написани в анкетите, всички анкетирани желаят по-добър живот и промяна в положителна посока. Откроиха се няколко по-чувствителни теми, които членовете на нашата общност поставят на дневен ред и се надяваме те да достигнат до новоизбраните членове на ЕП от България.

 

И макар че казваме, че „винаги може по-добре” ще се радваме на подобен въпрос, зададен на следващите избори, някои от актуалните днес отговори да липсват.

 

Хората като цяло се вълнуват и искат по-качествени представители в ЕП, повече ред и сигурност, по-добър стандарт, да се работи за опазването и чистотата на околната ни среда; сигурност на живота и границите на ЕС; заетост и социална политика; млади хора и образование.

 

Както обикновено, за пореден път се прояви и не добрата подготвеност на хората по отношение на поделянето на отговорности между национални и европейски институции.

 

Демонстрирани са и свръхочаквания към европейските институции и ЕС като цяло, за сметка на недостатъчна ангажираност на националните органи и на отделния гражданин.

 

Налични са много отговори, които звучат много общо и пожелателно.

 

Радостното е, че процентът на националистически и антиимигрантски настроения е пренебрежимо нисък.

 

Участниците в анкетата, написаха, че този път ще гласуват ЗА:

 

- Екология, околна среда, чистота

- По-чиста, по-зелена, по-организирана и по-богата Европа /България и Сливен/

- Премахване на пластмасата от бита

- По-ефективна работа за опазване на природата”

- По-чист въздух в Европа, „Санкции за страните замърсители

- Чистота

- Въвеждане на строги екологични правила, строги и рестриктивни закони

- Задължително въвеждане на екологично образование в училищата

- По-добра градска среда

- Закрила и грижа за животните

 

- Европа

- Подкрепяща се взаимно Европа

- За да я има Европа!

- За европейското бъдеще на България

- Единна и сплотена Европа

- Солидарна Европа

- Просперираща Европа

 

- По-добро бъдеще

- По-добро бъдеще на нашите деца и на младите хора

- По-сигурно бъдеще

- По-добър живот/стандарт на живот

 

- Борба с корупцията и намаляване на бюрокрацията;

- Еднакви действащи закони срещу корупцията

- По-лесни и облекчаващи гражданите бюрократични процедури

- По-добро управление

 

- Ред и законност

- Закони и ред в Европа

- Повече контрол на европейските средства

- Демокрация

- Равни права и задължения на всички

 

- По-качествени хора в ЕП

- По-съвестни, отговорни и честни хора в политиката

- Тези, които ще защитават интересите на хората

- По-кадърни, можещи и нови лица

- Повече млади интелигентни хора в ЕП

- Нови идеи

- Млади и интелигентни българи в ЕП

 

- ЕС по-близо до хората

- Евродепутатите/европейските чиновници да се вслушват повече в мнението на хората”

- Да се говори на по-разбираем език”

- Посланията да бъдат по-разбираеми”

- Хората на високи постове да ходят в малки населени места

- По-малко бюрокрация

 

- Бизнес, инвестиции

По-добра и стабилна бизнес-среда”; „По-добра инвестиционна политика”; „Повече инвестиции в България”; „Европейските средства по програми да стигат и до малките селища”; „Ефективни пазари в Европа”; „Развитие на туризма”

 

- Младите хора („Възможност на младите да се развиват”; „Повече възможности за младите образовани хора”; „Задържане на младите хора в България”; „Равен старт за младите хора, независимо в коя страна се намират”)

 

- Промяна („По-добрата промяна”; „Нови идеи”; „Новото”; „Нова България”);

 

- Развитие и иновации („Европа на иновациите”; „Развитие”; „Повече възможности и реализиране на различни проекти, свързани с гражданите”

 

- Заетост „Откриване на нови работни места”; „Подобряване на условията на труд”; „Еднакви условия на труд в целия ЕС”; „Работа за всички”)

 

- Заплати („По-високо, по-справедливо заплащане”; „Изравняване на заплатите с другите страни в ЕС”; „По-добро заплащане на медицинските работници”)

 

- Възрастни хора, пенсионно осигуряване „По-високи пенсии и изравняване на българските с останалите от ЕС”; „Европейски заплати и пенсии за по-добър живот”; „Увеличение на пенсията на българите”

 

- Социална политика и здравеопазване: „По-социална Европа”; „По-добър достъп до социални услуги на възрастни и деца”; „Достъпна свобода за инвалиди”;

 

- Сигурност, граници, миграция („По-сигурна Европа”; „Стабилна и мирна Европа”; „Спокойна Европа”; „Силна Европейска армия”; „Европа с по-сигурни граници”; „Мир и сигурност”

 

- Здравеопазване („Подобряване на здравеопазването”, „Безплатно здравеопазване”, „Модернизиране/Високи технологии в областта на здравеопазването”, „Ще гласувам за Хора, работещи за развитие на здравеопазването и по-добро заплащане на медицинските сестри”; „Подобряване на здравето на българския народ”

 

- Образование и спорт - 14: „Модернизиране на образованието”; „Изравняване на образователните стандарти с водещи университети”; „Учене през целия живот/Академии за възрастни”; „Модерно образование в синхрон с останалите страни от ЕС”; „Стимулиране на частни образователни институции-училища”; “More Erasmus Plus”; „По-добро образование”; „Повече спорт в училищата”)

 

- Свобода („Свободна, сигурна и богата Европа”)

 

- Други:

- Толерантност;

- Културата;

- Туризма;

- Истината

- Въвеждане на моделите на пътни такси и билети като в Германия

- Да се завърнат българите в България

- Да се раждат повече българчета

- Да се увеличи заплащането срещу гласуване

 

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» - Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.

 

Информационен център "Европа Директно - Сливен" е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

 

„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

 

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на https://europedirect.europa.eu

 

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

 

Още снимки от новината

Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”
Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”
Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”
Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”
Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”
Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”
Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”
Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”
Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”
Европейски избори 2019: Сливен: „Този път гласувахме ЗА…”

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев