Основни данни за културата в област Сливен през 2018 година

Художествена галерия
06.06.2019 / 11:31

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

Към 31.12.2018 г. в област Сливен действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности са национално богатство и формират музейния фонд, който се състои от 164 368 фондови единици. През 2018 г. броят на културните ценности се увеличава с 0.4% в сравнение с 2017 година.

Посещенията в музеите през 2018 г. са 93 135 и в сравнение с 2017 г. се увеличават със 7.7%. В дните със свободен вход са осъществени 20 134 от посещенията. През 2018 г. посещенията в музеите от чужденци са 3 543 и в сравнение с 2017 г. са с 2.2% повече.

Общият персонал на музеите през 2018 г. е 97, като в сравнение с 2017 г. се увеличава с 1.04%.

В област Сливен през 2018 г. функционира 1 библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материали. Библиотечният фонд се състои от 363 хил. библиотечни документи: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. През 2018 г. регистрираните в тези библиотеки читатели са 7 986. Посещенията в библиотеката през 2018 г. са 148 341, а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки остава непроменен - 37 броя.

През 2018 г. в действащите 2 театъра в областта са организирани 536 представления, които са посетени от 53 465 зрители. В сравнение с 2017 г. представленията намаляват със 17.5%, както и посещенията с 16.5%.

През 2018 г. в областта развиват дейност 2 музикални колектива - 1 ансамбъл за народни песни и танци и 1 оркестър. Представленията на тези колективи намаляват с 21.4% и достигат 66, които са посетени от 17 796 лица.

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината,радио и телевизионната програмна дейност.

В края на 2018 г.в областта функционира едно кино, което има един екран и 130 места.

Прожекциите се намаляват с 5.4% през 2018 г. и достигат 738, а посещенията - с 32.8% в сравнение с 2017 г. и достигат 12 297 души.

През 2018 г. са прожектирани 94 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 6 - български, 5- европейски, 81 - от САЩ и 2 - от други страни.

В област Сливен през 2018 г. има 2 радиа. Те са излъчили 1 599 часа радиопредавания.

През 2018 г. в областта действа 1 български регистриран и лицензиран телевизионен оператор. Телевизията е излъчила програма с обща продължителност 5 256 часа, което е с 46.7% по-малко в сравнение с 2017 година.

 

Методологични бележки

 

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база.

Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцените, местата, представленията, посетителите, постановките по националност на автора, в т.ч. нови постановки.

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди. През 2017 г. се проведе изследване на библиотечната дейност в страната - допълнителен модул към наблюдението на библиотеките (пилотно изследване). Единици на наблюдение са Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, регионалните, общинските и читалищните библиотеки, библиотеките към висшите училища и училищните библиотеки. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители, приходи от билети. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

Дейността на радио- и телевизионните оператори се обхваща чрез следните основни характеристики: предавания по функция в часове, приходи и разходи.

Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Култура”.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев