Детски ясли в област Сливен през 2018 година

Фиг. 1. Структура на децата в детските ясли в област Сливен  към 31.12.2018 г. по възраст
23.05.2019 / 12:29

Към края на 2018 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 665 места в тях (табл. 1) и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се е увеличил със 7.6%.

През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГса постъпили 653 деца, или с 58 деца повече в сравнение с 2017 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 650 деца, от които момчета са 336, а момичета - 314.

 

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Сливен, по възраст към 31.12.2018 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 88.0%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 12.0%. В края на годината в детските ясли в областта няма деца на възраст до 1 година и над 3-годишна възраст. (Фиг. 1 )

 

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2018 г. в детските ясли работят 197 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 97, като 95.9% от тях са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 100 души.

 

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в детски градини (ДГ).

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на ОДЗ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Повече информация и данни от изследването „Детски ясли“ са достъпни в ИС „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=60) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Здравеопазване“.

 

Още снимки от новината

 Детски ясли, места и обслужени деца в област Сливен

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев