#Brexit: Информация за гражданите в контекста на участието на Обединеното кралство в Европейските избори 2019

Flyer
30.04.2019 / 12:08

Ще участва ли Великобритания в европейските избори 2019?

Обединеното кралство трябва да проведе изборите за Европейски парламент в четвъртък, 23 май 2019 г.

Въпреки това остава възможността Обединеното кралство да се оттегли от ЕС преди провеждането на тези избори. Съгласно решението на Европейския съвет от 11 април Обединеното кралство е задължено да проведе изборите за Европейски парламент само „(…) Ако Обединеното кралство все още е държава-членка на 23-26 май 2019 г. и ако не е ратифицирала споразумението за оттегляне до 22 май 2019 г. “.

 

Ако съм гражданин на ЕС-27, живеещ в Обединеното кралство или гражданин на Обединеното кралство, живеещ в една от другите 27 страни-членки на ЕС, къде мога да гласувам?

 

Законодателството на ЕС гарантира на всички граждани на ЕС, които са се преместили в друга държава-членка на ЕС, да гласуват и да бъдат избирани за членове на Европейския парламент в държавата-членка на пребиваване при същите условия, както за гражданите на тази държава. Тъй като все още Обединеното кралство е държава-членка на ЕС, това се отнася и за гражданите на ЕС, живеещи във Обединеното кралство и за гражданите на Великобритания, които живеят в останалата част на Съюза.

 

Законодателството на ЕС не регулира гласуването от мобилни граждани на ЕС, които желаят да гласуват от чужбина (например по пощата или в консулство) за членове на Европейския парламент, избрани в държавата им на произход. Това се регулира от националното законодателство и националните разпоредби.

 

На всички граждани се напомня, че на избори за Европейски парламент е забранено да гласуват повече от един път и че те трябва да упражняват правото си на глас само в една държава-членка. Съществува механизъм за обмен на данни за избирателите и кандидатите между държавите-членки с цел да се улесни премахването на двойните регистрации, при което заличаването на регистрацията се извършва в държавата-членка на произход на гражданите.

 

Какво се случва с моите избирателни права, ако Великобритания се оттегли преди изборите за Европейски парламент?

 

Гражданите на ЕС-27, живеещи в Обединеното кралство, които се регистрират в Обединеното кралство да гласуват за членове на ЕП, трябва да знаят, че след регистрацията им в Обединеното кралство те могат да бъдат заличени от списъка на избирателите в държавата-членка на произход (за да се предотврати двойното гласуване).

 

В случай, че Обединеното кралство се оттегли от ЕС преди датата на изборите за Европейски парламент, такива граждани могат да останат без право на глас на тези избори, в зависимост от това дали тяхната държава-членка на произход би позволила по-късна регистрация.

 

Някои граждани на ЕС-27, живеещи в Обединеното кралство, които се регистрират да гласуват от чужбина (напр. по пощата или в консулство) за своите национални членове на ЕП от държавата-членка на произход, също могат да бъдат засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство в случаите, когато тяхната държава-членка на произход позволява само гласуване от друга държава-членка на ЕС. Моля, консултирайте се с вашите национални органи за повече информация за това как тази ситуация ще ви засегне.

 

Що се отнася до гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС-27, и в случай на оттегляне от Обединеното кралство преди изборния ден, всяка държава-членка ще реши дали тези граждани ще могат да гласуват или не. Законодателството на ЕС не пречи на държавите-членки да позволят на граждани на трети страни да гласуват или да бъдат избирани на европейски избори.

 

Настоящият документ е представен само за информация и не следва да се разглежда като правен текст. Цялата отговорност за съдържанието на материала е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за официална позиция на Европейския съюз.

 

 

Информационен център "Европа Директно - Сливен" е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

 

„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

 

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на https://europedirect.europa.eu

 

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

 

Още снимки от новината

registration deadlines infographic website
flag-bg

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев