Гражданите изтъкват слабото прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците

Европейският парламент
04.04.2019 / 15:04

Петициите подчертават сериозната проблемна ситуация, свързана с управлението на отпадъците в няколко държави членки

Правилното управление на отпадъците и превенцията биха подобрили качеството на живот

Натискът за намаляване на генерирането на отпадъци и стимулиране на повторната употреба и рециклирането

Евродепутатите призовават държавите членки да подобрят спазването на законодателството на ЕС в областта на отпадъците и да засилят процедурите за повторно използване и рециклиране.

 

Незаконодателната резолюция, одобрена в четвъртък от ЕП, обобщава около 60 петиции на граждани относно проблемите за здравето и околната среда, свързани с неподходящото управление на отпадъците в техните държави членки, което води до лошо качество на въздуха, замърсяване на подпочвените водни ресурси, прекомерни нива на шума и емисии на миризми.

 

 

Преход към кръгова икономика

 

 

Евродепутатите призовават за адекватна подкрепа за нов бизнес модел, основан на предотвратяването, повторното използване и рециклирането на отпадъци, който ще подпомогне прехода към по-развита кръгова икономика, ще подобри ефективността на ресурсите и ще доведе до повече възможности за работни места в сектора.

 

 

Подходящото управление и предотвратяването на отпадъците е от съществено значение за подобряване на качеството на живот в Европа и за постигане на нетоксична околна среда, подчертават евродепутатите

 

 

Подобряване на управлението на отпадъците

 

 

Текстът призовава държавите членки да предприемат мерки за почистване на отпадъците и за подобряване на тяхното управление чрез икономически стимули и кампании за повишаване на осведомеността, и по-специално чрез намаляване на битовите отпадъци. Евродепутатите призовават държавите членки изцяло да приложат Рамковата директива за отпадъците във връзка с управлението на опасни отпадъци и припомнят, че изгарянето остава най-лошият начин за преработване на отпадъци.

 

Култура и политики за нулеви отпадъци

 

 

Текстът подкрепя текущите производства на Комисията за установяване на нарушения срещу държавите членки, които не спазват законодателството в областта на отпадъците и приветства волята на Комисията да се ангажира със заинтересованите страни и европейските организации за насърчаване на култура и политики за нулеви отпадъци.

 

 

Евродепутатите припомнят, че последователна политика и създаване на подходяща инфраструктура в съответствие с йерархията на мерки за отпадъците може да се осъществи само чрез координация и сътрудничество на всички равнища в ЕС и призовава Комисията да улесни подобен обмен на най-добрите практики.

 

 

Същевременно те изразяват съжаление, че според вносителите на петиции, депата за отпадъци са получили разрешение и са били разположени в близост до жилищни и селскостопански обекти, и призовават националните органи да защитават здравето на своите граждани и да въведат мерки за разрешаване на замърсяването на подпочвените води.

 

 

Бързи факти

 

 

През последните няколко години Комисията по петиции на ЕП е получила повече от 60 петиции относно управлението на отпадъците от Белгия, България, Гърция, Италия, Полша, Словакия, Испания и Обединеното кралство. Комисията също осъществи посещения за установяване на фактите, свързани с предполагаемо слабо управление на отпадъците в България, Гърция и Италия. Рамковата директива на ЕС за отпадъците от 2008 г. определя задълженията и основните дефиниции за управлението на отпадъците в ЕС.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев