Природен газ: разширяване обхвата на правилата на ЕС за газопроводи от страни извън ЕС

Европейският парламент
04.04.2019 / 13:32

Газопроводи от страни извън ЕС ще бъдат обхванати от законодателството на ЕС

Правна сигурност относно съществуващите и бъдещите газови инфраструктури от страни извън ЕС

Ясни процедури в какви случаи Комисията може да предоставя изключения

С цел да се гарантира правна сигурност за доставчиците и конкурентни доставки на газ за всички европейци, евродепутатите гласуваха нови правила за пазара на газ,

 

които ще обхванат газопроводи пристигащи от страни извън ЕС.

 

Евродепутатите приеха реформа на правилата за пазара на газ в четвъртък, с 465 гласа „за“, 95 гласа „против“ и 68 гласа “въздържал се“, за разширяване прилагането на правилата на ЕС (вкл. правилата на ЕС относно конкуренцията) за всички газопроводи, които влизат на територията на ЕС от страни извън ЕС.

 

По-конкурентен пазар на газ в ЕС в полза на потребителите

 

Изменените правила ще създадат по-конкурентен пазар на газ в ЕС, като гарантират, че собствениците на газопроводите, които влизат на територията на ЕС, са различни от тези на доставките на газ. Газопроводите трябва да бъдат достъпни за други оператори, както гласят правилата за вътрешен пазар на газ в ЕС. Потребителите ще могат да се възползват от повече конкурентост и следователно от по-ниски цени.

 

Тази реформа също уточнява правната рамка за бъдещи проекти на газопроводи със страни извън ЕС, които ще включват и Обединеното кралство след оттеглянето му от ЕС.

 

Изключенията за нови газопроводи от страни извън ЕС под стриктни условия

 

 

Изменените правила предоставят изключителна компетентност на ЕС, щом става въпрос за сключване на споразумения за нови газови линии в ЕС от страни извън ЕС, както и за предоставяне на дерогации. Комисията има право да разреши на държава членка, в която се намира първата входна точка, да започне преговори за доставки на газ от нов газопровод от страна извън ЕС, при условие че това не е в конфликт на правото на ЕС или в ущърб на конкуренцията или сигурността в ЕС. Страната трябва да се консултира с останалите засегнати страни членки, преди да поиска такава дерогация от правилата на ЕС, и зависи от Европейката комисия да прецени дали да даде такава дерогация.

 

За съществуващи газопроводи (свързани с газопроводи на ЕС преди влизането в сила на директивата), държава членка може да вземе решение за дерогация в рамките на една година след влизането в сила на директивата, ако не е в ущърб на конкуренцията.

 

Цитат

 

След гласуването, докладчикът Йежи Бузек (ЕНП, Полша) заяви: „От сега нататък всички газопроводи от страни извън ЕС, включително Северен поток 2, ще трябва да спазват правилата на ЕС: достъп на трети страни, отделяне на собственост, недискриминационни тарифи и прозрачност. Това означава по-силен енергиен сектор на континента ни. Това винаги е било главната цел на Европейския парламент и съм много щастлив, че успяхме да я постигнем. ”

 

 

Следващи стъпки

 

След официалното одобрение от министрите на ЕС, тази директива ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след това. Държавите членки имат 9 месеца да приведат националното си законодателство в съответствие с директивата.

Бързи факти

 

Над 70% от природния газ в ЕС се внася от страни извън ЕС, главно от Норвегия, Русия и Алжир и най-често чрез газопроводи.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев