По-справедлива и по-гъвкава селскостопанска политика в ЕС: евродепутатите гласуват за реформата след 2020 година

Европейският парламент
03.04.2019 / 13:57

• Ограничаване на преките плащания в размер на 100 000 евро за по-справедливо разпределение

• Изравняване на преките плащания в рамките на държавите членки до 2027 г.

• Подпомагане на малки ферми, млади фермери и жени фермери

• Новата национална система за стратегически планове да бъде забавена до 2020 г.

Комисията по земеделие одобри втората група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС, така че тя да отговаря по-добре на очакванията на земеделските производители и потребителите след 2020 г.

Второто гласуване на реформата на общата селскостопанска политика (ОСП) беше съсредоточено върху новите правила на ЕС за директните плащания и развитието на селските райони след 2020 г. Измененията на комисията по земеделие към т. нар. Регламент за стратегическите планове бяха одобрени във вторник с 27 гласа „за“, 17 „против“ и един „въздържал се“.

В понеделник депутатите одобриха първата група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС, които защитават земеделските производители и висококачествените продукти.

 

Намаляване на плащанията за по-големи стопанства, подпомагане на малки стопанства, млади фермери и жени фермери

Държавите членки следва да ограничават годишните преки плащания за земеделски производители на ниво от 100 000 евро, но те могат да позволят на земеделските производители да приспаднат 50% от заплатите, свързани със селското стопанство, от общата сума преди намалението, заявиха депутатите. Те също така искат да насочат поне 5% от националните преки плащания към малките и средните земеделски производители чрез специално доплащане на хектар.

Най-малко 2% от националните бюджети за директни плащания следва да отидат за млади земеделски стопани (доплащане на хектар за първите седем години). Допълнителна подкрепа за млади земеделски стопани следва да се предостави от средствата за развитието на селските райони.

Също така евродепутатите искат държавите-членки да използват средствата за развитие на селските райони за конкретни действия за насърчаване на по-голямото включване на жените в икономиката в селските райони.

Комисията също така настоява всички плащания на хектар за земеделски стопани в рамките на държавите от ЕС или техните територии да достигнат най-малко 75% от средните преки субсидии до 2024 г. и 100% до 2027 г.

 

Стратегически планове: новият модел за осъществяване на политиката се отлага до 2022 г.

Така нареченият нов модел за осъществяване на политиката, основан на национални стратегически планове, които ще бъдат изготвени от държавите членки, и одобрен от Комисията на ЕС, следва да бъде отложен с една година до 2022 г., за да се даде повече време за адаптация на страните членки.

Разширяване на екологичните схеми за защита и хуманното отношение към животните

 

Евродепутатите искат да отделят поне 30% от бюджета за развитие на селските райони за мерки, свързани с околната среда и климата, и не по-малко от 20% от преките плащания към еко-схеми. Тези доброволни еко-схеми следва да подкрепят не само околната среда, но и хуманното отношение към животните.

 

Цитат

„Опитах се да постигна баланс между подпомагане на фермерите и опазване на околната среда. Беше предложено по-справедливо разпределение на плащанията в подкрепа на малките и средни предприятия в сферата на селското стопанство“, заяви докладчикът Естер Еранс Гарсия (ЕНП, Испания).

„Основният приоритет беше да се запазят общите правила за защита на политиката на ЕС и равнопоставено третиране на земеделските стопани в ЕС и да се избегне изкривяване на пазара, като същевременно се даде повече свобода на действие на държавите членки да се адаптират към конкретните вътрешни обстоятелства. Комисията също така настоя да поддържа бюджета на ОСП на сегашното му ниво и се надявам правителствата на ЕС да подкрепят нашия призив за поддържането на една силна обща селскостопанска политика “, добави тя.

Следващи стъпки

Текстът, одобрен от евродепутатите от комисията по земеделие, трябва да бъде разгледан в пленарна зала. Това може да стане едва след изборите за Европейски парламент на 26 май. Тогава председателският съвет (председателят на ЕП и лидерите на политическите групи) може да реши да препрати текста за разглеждане в пленарна зала. В противен случай новата комисия по земеделие ще трябва да разгледа отново въпроса.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев