Парламентът одобри нови правила за торовете и нови ограничения за кадмий

Европейският парламент
28.03.2019 / 15:56

• Улеснения за продажбата на органични торове в ЕС от техните производители

• По-голям избор за земеделските производители, по-малко рисковете за здравето на потребителите и за околната среда

• Ограниченията за кадмий от 60 мг/кг да се прилагат три години след влизането в сила на новите правила

Зелена светлина от Парламента в сряда за новите правила за ограничения за кадмий и улесняване на достъпа до единния пазар на ЕС за торове, произведени от органични или рециклирани материали.

Регламентът, съгласуван със Съвета през ноември миналата година, въвежда ограничения за тежки метали, като кадмий, във фосфорните торове, за да се намалят рисковете за здравето и околната среда. Границите за съдържание на кадмий в фосфатни торове с маркировка „СЕ“ ще бъдат 60 mg/kg от датата на прилагане на регламента (т.е. три години след влизането му в сила).

Клаузата за преразглеждане изисква от Европейската комисия да преразгледа допустимите стойности, за да се прецени възможността за тяхното намаляване четири години след датата на прилагане на новите правила (т.е. седем години след влизането му в сила).

Съзаконодателите се споразумяха и за етикет "ниско съдържание на кадмий", който да бъде на доброволен принцип. Когато продуктът за наторяване има съдържание на кадмий по-ниско от 20 мг/кг, „ниско съдържание на кадмий (Cd)“ или подобно описание, или визуално изображение с подобна цел, може да бъде добавено.

Регламентът също така предвижда разработване на технологии за отстраняване на кадмия и за управление на опасните отпадъци, богати на кадмий, чрез осигуряването на достатъчно стимули за развитие на съответните технологии под формата на финансови средства, налични например по линия на „Хоризонт Европа“, платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика или чрез Европейската инвестиционна банка.

 

Увеличаване на използването на органични и отпадъчни торове

Съществуващите правила на ЕС за торовете обхващат основно конвенционалните торове, обикновено извличани от мини или произведени химически, с висока консумация на енергия и производство на CO2. Различаващите се национални правила затрудняват производителите на органични торове да ги продават и използват в единния европейски пазар. Новото законодателство:

• насърчава увеличеното използване на рециклирани материали за производството на торове, като по този начин спомага за развитието на кръговата икономика, като същевременно намалява зависимостта от внос на хранителни елементи,

• облекчава достъпа до пазара на иновативни органични торове, като така на земеделските производители и потребителите ще се даде по-голям избор и ще се насърчат зелените иновации,

• установява общоевропейски критерии за качество, безопасност и околна среда за „ЕС“ торовете (т.е. тези, които могат да се търгуват на целия единен пазар на ЕС).

Регламентът, одобрен от Парламента с 582 гласа „за“, 38 гласа „против“ и седем „въздържал се“, ще бъде представен за одобрение на Съвета на министрите на ЕС.

Цитати

Докладчикът на комисията по вътрешния пазар Михай Цуркану (ЕНП, Румъния) заяви: “Този регламент, част от пакета за кръговата икономика, отваря вътрешния пазар за всички видове продукти за наторяване. Земеделските производители и производителите ще се възползват от новия закон, тъй като административните тежести ще бъдат намалени. Това значително ще намали рисковете за здравето и околната среда за потребителите и ще ги улесни да продават торове в целия ЕС".

Докладчикът на комисията по околна среда Елизабета Гардини (ЕНП, Италия) добави: “Новите правила включват разумни ограничения за замърсителите и достъпа до пазара на всички онези продукти, които са били изключени преди това. Най-накрая на европейско равнище е въведена единна хармонизирана граница за всички замърсители, особено за кадмий, който най-много тревожи държавите членки. Тъй като тематиката е чувствителна, ограничението за кадмий, установено с регламента, може да бъде преразгледано след седем години от влизането му в сила”.

Допълнителна информация

В момента само 5% от отпадъчните органични материали се рециклират и използват като торове. Според оценки, ако повече био отпадъци бъдат рециклирани, те могат да заменят до 30% от неорганичните торове.

Според Комисията, ЕС внася повече от 6 милиона тона фосфатна скала годишно, но може да възстанови до 2 милиона тона фосфор от утайки от отпадъчни води, биоразградими отпадъци, месо и костно брашно или оборски тор.

Почти половината от торовете на пазара на ЕС не са обхванати от съществуващото законодателство. Новият регламент за торовете, който ще замени настоящия от 2003 г., включва всички видове торове (минерални, органични, подобрители на почвата, растителни въпроси и др.).

„ЕС“ торовете трябва да отговарят на всички изисквания за качество, безопасност и етикетиране, съгласно правилата на ЕС, и могат да се търгуват свободно на европейския единен пазар.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев