Парламентът прави пазара на електроенергия в ЕС по-чист и по-удобен за потребителите

Европейският парламент
26.03.2019 / 15:59

Потребителите ще имат достъп до интелигентни измервателни уреди, динамично ценообразуване и опция за смяна на доставчика

Поетапно премахване на държавното финансиране за електроцентрали, използващи изкопаеми горива

Нови мерки за предотвратяване прекъсването на ектроснабдяването

Нови правила за създаването на безпрепятствен пазар на електроенергия в рамките на ЕС, който да бъде по-чист, по-конкурентноспособен и по-добре подготвен за рискове, бяха гласувани от ЕП.

 

Евродепутатите приеха четири нови закона свързани с пазара на електроенергия, неофициално договорени с министрите на ЕС края на 2018 г., и затвориха пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“.

 

Споразумението относно „Вътрешния пазар на електроенергия“ (Регламент) беше прието с 544 гласа „за“, срещу 76 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“. Споразумението относно „Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия“ (директива) беше прието с 551 гласа „за“, срещу 72 гласа „против“ и 37 гласа „въздържал се“.

 

По-изгодни условия за потребителите.

 

Потребителите ще извлекат значителни ползи от новите правила, като ще получат достъп до интелигентни измервателни уреди, динамично ценообразуване и опция за безплатна промяна на доставчика в рамките на най-много три седмици (и до 24 часа до 2026 г.)

 

Енергийна бедност и ценово регулиране

 

Държавите членки също ще могат, при спазване на строги условия, временно да регулират цените, за да подпомогнат и защитят бедните или уязвими битови потребители. Въпреки това, системите за социална сигурност трябва да бъдат основният начин за адресиране на енергийната бедност.

 

Увеличаване на трансграничния обмен на електричество

 

Една от главните цели на новите правила е да позволи поне 70% търговски капацитет да преминава свободно през границите, като прави по-лесна търговията на възобновяема енергия в рамките на ЕС и по този начин подкрепя усилията за достигането на задължителната цел на ЕС от 32% възобновяеми енергийни източници преди 2030 г.

 

Поетапно премахване на изкопаемите горива

 

Сегашните правила на ЕС позволяват на държавните органи да плащат на електроцентралите, за да бъдат на разположение за определен период от време, в случай че има скок в търсенето на електричество (т.нар. капацитетен механизъм). Новите правила предоставят по-стриктни лимити за държавите членки, които субсидират електроцентрали, с цел предотвратяване на най-замърсяващите електроцентрали, използващи изкопаеми горива в Европа. Мерките ще се прилагат за всички нови електроцентрали от датата, на която регламентът влиза в сила и към съществуващите до 2025 г. Сключените договори за осигуряване на капацитет преди 31 декември 2019 г. няма да бъдат засегнати от новите правила.

 

Повече информация относно новите европейски правила за пазара на електроенергия в прессъобщението след споразумението с държавите членки.

 

Нови мерки в ЕС за предотвратяване на прекъсване на електроснабдяването

 

Новото законодателство за подготвяне на електроенергийния сектор за справяне с рискове беше одобрено с 569 гласа „за“, срещу 61 гласа „против“ и 34 „въздържал се“. Новите мерки гарантират, че гражданите от ЕС ще бъдат по-добре защитени при внезапен недостиг на доставките на електричество, което води до прекъсване на електроснабдяването. Държавите членки ще бъдат задължени да изготвят национални планове за оценяване на риска от недостиг и за сътрудничество на регионално ниво.

 

Повече подробна информация в прессъобщението след споразумението с държавите членки.

 

По-добра регулация на пазара на електроенергията

 

С цел по-доброто регулиране на пазара на електроенергия в ЕС, правилата установяващи Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) бяха изменени, като агенцията ще получи повече задачи и правомощия. Споразумението относно ACER беше прието с 558 гласа „за“, срещу 75 гласа „против“ и 31 „въздържал се“.

 

Повече подробна информация в прессъобщението след споразумението с държавите членки

 

Следващи стъпки

 

Споразуменията ще трябва да бъдат официално одобрени от министрите на ЕС и ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС преди да влязат в сила.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев