#Brexit: Какво ще се случи с гражданите на ЕС след Брекзит?

Брекзит
20.03.2019 / 10:06

Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз (ЕС) на 29 март 2019 г., петък, в полунощ. Това е точно две години, след като то уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза.

От 30 март 2019 г. нататък Обединеното кралство ще се смята за трета държава.

За да гарантират своите права, всички български граждани, с изключение на лицата с двойно гражданство, ще е необходимо да кандидатстват за придобиване на Статут на уседналост /Settled status/. Българските граждани, които притежават Permanent residence /Удостоверение за постоянно пребиваване/ също ще трябва да кандидатстват за Статут на уседналост.

 

СТАТУТ НА УСЕДНАЛОСТ – ПРИ СДЕЛКА МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕС

 

При наличие на сделка между Великобритания и ЕС, правата на българските граждани ще бъдат гарантирани към 31 декември 2020 г.

За придобиване на Статут на уседналост ще бъде необходимо лицата да са пребивавали на територията на Великобритания в продължение на 5 последователни години.

Ако лицата не са натрупали 5 г. пребиваване, то те ще могат да кандидатстват за Временен статут на уседналост /pre-settled status/. Крайният срок за кандидатстване за Статут на уседналост за лицата, пребиваващи във Великобритания, ще бъде 30 юни 2021 г.

С придобиването на този статут българските граждани ще могат да запазят голяма част от правата, които са имали, докато Великобритания е била част от ЕС – право на пребиваване, достъп до пазара на труда, достъп до социално-осигурителната система на страната, достъп до системата на здравеопазване и др.

Статутът на уседналост ще бъде загубен, ако лице не пребивава на територията на Великобритания за период от 5 последователни години.

Близки членове на семейства, както и деца родени след 31 декември 2020 г., ще имат възможност да се присъединяват към своите роднини след напускането на Великобритания. Връзката между роднините следва да е била налична към 31.12.2020 г. и да продължава да съществува към датата на присъединяване.

Правилата относно координация на системите за социална сигурност ще продължат да се прилагат след Брекзит.

Професионална квалификация, придобита преди Брекзит, ще продължи да се признава в останалите държави-членки и Великобритания.

 

СТАТУТ НА УСЕДНАЛОСТ ПРИ ЛИПСА НА СДЕЛКА

 

Британското правителство възнамерява да приложи схемата за кандидатстване за придобиване на Статут на уседналост и в случай на липса на сделка с цел гарантиране правата на гражданите от ЕС. Схемата ще бъде отворена за кандидатстване за всички граждани от 30 март 2019 г. при следните условия:

Правата на всички граждани от ЕС ще бъдат гарантирани към 29 март 2019 г. вместо към 31.12.2020 г. поради липсата на договорен преходен период между двете страни.

Крайният срок за кандидатстване за Статут на уседналост ще бъде 31.12.2020 г. вместо 30.06.2021 г.

След 29.03.2019 г. ще се прилагат британските разпоредби за депортиране на граждани за престъпления извършени в този период.

Близки членове на семейства ще имат възможност свободно да се присъединят към свои роднини със Статут на уседналост до 29 март 2022 г. След тази дата тези членове на семейства ще трябва да отговарят на бъдещите имиграционни разпоредби.

Други членове на семейства (вкл. съпруг/а, с които връзката е започната след 29.03.2019 г.) ще могат да се присъединяват към своите роднини във Великобритания до 31.12.2020 г., след което за тях ще се прилагат бъдещите имиграционни правила на Обединеното кралство.

Професионална квалификация ще продължи да се признава след Брекзит, ако лицето е кандидатствало за признаване преди 29 март 2019 г.

Гражданите на ЕС ще имат възможност да участват в местните избори през м. май 2019 г. в Англия и Северна Ирландия. Гражданите на ЕС, избрани по време на тези избори, ще могат да изкарат своя пълен мандат.

Гражданите на ЕС, пристигнали във Великобритания в периода 29.03.2019 – 31.12.2020 г. ще трябва да кандидатстват за Временно разрешение за пребиваване (Temporary Leave to Remain), в случай че планират да останат в страната за период по-дълъг от 3 месеца. Техните права няма да бъдат гарантирани чрез Схемата за уседналост.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТАТУТ НА УСЕДНАЛОСТ

 

Кандидатстването за Статут на уседналост ще се извършва по електронен път. В момента процедурата е в процес на тестване, като се очаква тя да бъде отворена за всички граждани от 30 март 2019 г. Лица, които не се намират на територията на Великобритания, ще могат да кандидатстват по схемата от 9 април 2019 г.

Лицата ще имат право по време на процедурата да допълват своите молби, в случай от необходимост от представяне на допълнителни документи. Лицата ще имат право да обжалват на решението на компетентните институции.

Всяко едно лице, кандидатстващо за Статут за уседналост ще е необходимо да декларира наличието на криминално минало.

Кандидатстването за статут за уседналост ще бъде безплатно. Всички такси, които българските граждани заплащат при кандидатстване за Статут на уседналост, ще бъдат възстановени от британските власти.

Кандидатстването ще се извършва чрез мобилно приложение за телефон, което ще позволява сканиране на чипа от паспорта на лицето. Лицата, които не разполагат с паспорт с чип, ще трябва да изпратят оригиналните си документи /лична карта или паспорт без чип/ в Хоум офис за извършване на проверка на документа. Към момента по Схемата за уседналост може да се кандидатства само със смартфони, работещи с операционна система Андроид.

Хоум офис предвижда новият Статут на уседналост да бъде изцяло в електронна форма. Бъдещите работодатели и наемодатели ще имат възможност да проверяват статута на лицето онлайн.

 

КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ:

Българско посолство в Лондон

Представителство на Европейската комисия във Великобритания – въпроси и отговори какво ще се случи с гражданите на ЕС след Брекзит

Често срещани въпроси, включително на български език, относно договореностите в доклада са публикувани на електронната страница на Европейската комисия

Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

 

Информация относно гражданите на ЕС, живеещи на територията на Великобритания, е публикувана на електронната страница на британското правителство на адрес: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

Информационна кампания на британското правителство относно правата на гражданите на ЕС, пребиваващи на територията на Великобритания: https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

Документ на британския Хоум Офис относно правата на гражданите след Брекзит

 

Източник: http://bulgarianembassy-london.org/brexit/

 

Настоящият документ е представен само за информация и не следва да се разглежда като правен текст. Цялата отговорност за съдържанието на материала е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за официална позиция на Европейския съюз.

 

 

Информационен център "Европа Директно - Сливен" е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

 

„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

 

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на https://europedirect.europa.eu

 

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

 

Още снимки от новината

Флайер

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев