Евродепутатите отхвърлят превръщането на регионалните фондове на ЕС в зависими от икономическите цели

Европейският парламент
14.02.2019 / 09:05

Запазване на общия бюджет за регионите на ЕС за периода 2021 - 2027 г.

Подкрепа за иновациите, дигитализацията, малките и средни предприятия и преход към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии

Укрепване на синергиите между фондовете

Увеличаване подкрепата за по-малко развитите региони

ЕП прие опростени общи правила за инвестиране във всички региони на ЕС и се противопостави на суспендирането на регионалните фондове в зависимост от националните икономически цели.

 

Новите правила бяха приети от Парламента с 460 гласа „за“, срещу 170 гласа „против“ и 47 „въздържал се“. Тези общи правила, които управляват регионалните, кохезионните и социалните разходи на ЕС за периода 2021 – 2027 г., са ключови за продължаване на инвестициите в регионите и общностите на ЕС, с по-силна подкрепа за по-малко развитите региони.

 

Финансови нива

 

Евродепутатите твърдо вярват, че сегашното ниво на финансиране, в размер от 378,1 млрд. евро по цени за 2018 г., трябва да бъде запазено за периода 2021 – 2027 г. По-слабо развитите региони ще продължат да получават значима помощ от ЕС, със съфинансиране на стойност до 85% (в сравнение с предложените 70% от Комисията) и дял от 61,6% от Фонда за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Ставката на съфинансиране за преход и по-развити региони също ще бъде увеличена на 65% от 50%, и съответно 1,6 млрд. евро (0,4%) трябва да бъдат заделени за допълнително финансиране на най-отдалечените региони.

 

Общи принципи

 

Общите правила вече са по-силно свързани с общите цели на политиката на ЕС, като например:

 

Повишаване на конкурентоспособността и укрепване на малките и средните предприятия;

Приоритизиране на мерките за ефективност в енергийните доставки и търсенето;

Защита и подобряване на качеството на околната среда и борба срещу климатичните промени;

Насърчаване на умната и устойчива мобилност;

Зачитане на основните права, гарантиране на равенството на половете и предотвратяване на всякакъв вид дискриминация.

 

Цитати

 

Съдокладчикът Андрей Новаков (ЕНП, България) отбеляза: „Имаме мандат за преговори по инвестирането на €378 млрд., познати като кохезионна политика. Моята цел, като преговарящ, е България да разполага с 18 млрд. лв. бюджет за периода 2021–2027г. Настоявам за 85% европейско съфинансиране за по-слабо развитите ни региони. ЕП одобри и предложението за повече инвестиции в инфраструктура и в пограничните региони. Кохезионната политика ще отделя специално внимание на борбата с демографската криза и с бедността“.

 

Следващи стъпки

 

Парламентът вече е готов да започне преговори с министрите на ЕС.

 

Бързи факти

 

Общите разпоредби ще важат за Фонда за регионално развитие, Европейския социален фонд (ЕСФ),Кохезионния фонд и Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и също така установяват финансовите правила за Фонда „Убежище и миграция“, Фонда „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите за периода 2021 – 2027 г.. Фондовете представляват около една трета от общия бюджет на ЕС

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев