ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Сливен
05.02.2019 / 11:12

Съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия НСИ проведе изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. Анкетирани са 97 обикновени домакинства и 211 лица в област Сливен на възраст 16-74 навършени години.

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2018 г. показват, че 75.2% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 72.1%, като за областта е отбелязан ръст от 16.7 процентни пункта спрямо предходната година.

Увеличение има и в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран ръст от 12.5 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2018 г. 64.1% от населението на област Сливен на възраст 16 - 74 навършени години използва редовно интернет.

Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените - съответно 67.8 и 59.9%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 89.2% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при 43.3% от лицата с основно или по-ниско образование.

При ползването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление се наблюдава увеличение от 1.0 процентни пункта в сравнение с предходната година.

 

 

Методологични бележки

 

Изследването за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво. Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2018 г. са анкетирани 4 223 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 275 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, ИКТ на работното място, цифрови умения, споделена икономика и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повeче информация и данни от изследването на информационното общество в домакинствата са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240) и на сайта на НСИ, раздел „Информационно общество” (http://www.nsi.bg/bg/node/2722).

www.nsi.bg
 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев