Пестициди: план за подобряване на процедурата на ЕС по разрешаване

Специалната Комисия беше основана след полемиката около подновяването на глифозата, ©AP Images/European Union-EP
17.01.2019 / 09:48

Планове за засилване на доверието в процедурата на ЕС по разрешаване на пестициди, като тя стане по-прозрачна и отговорна, бяха гласувани в сряда.

 

Евродепутатите решиха, че трябва да има публичен достъп до проучвания, използвани за процедурата за издаване на разрешения, включително всички подкрепящи данни и информация, отнасящи се до заявленията за разрешаване. По този начин те одобриха едно от многото предложения, представени от Специалната комисия относно процедурата за разрешаване на пестициди на ЕС, която разглежда въпроса през изминалата година. Докладът беше приет с 526 гласа „за“, 66 „срещу“ и 72 „въздържал се“.

 

По време на процедурата, от кандидатите следва да се изисква да регистрират всички регулаторни проучвания, които ще бъдат извършвани, в публичен регистър, и да позволят „период за коментар“, по време на който заинтересованите страни могат да предоставят допълнителни съществуващи данни, за да се гарантира, че е взета в предвид цялата релевантна информация преди вземането на решение.

 

Оценка след пускането на пазара и въздействие върху реалния живот

 

Евродепутатите призовават Комисията да предложи мерки за защита на уязвимите групи и да сложи край на използването на пестициди на дълги разстояния в близост до училища, детски заведения, игрища, болници, родилни домове и домове за полагане на грижи.

 

Трябва да се засили оценката след пускането на пазара, като и Европейската комисия следва да започне епидемиологично проучване относно въздействието на пестицидите върху човешкото здраве в реалния живот, отбелязват евродепутатите. Те също така предлагат да се преразгледат съществуващите проучвания за канцерогенност на глифозата и да се определят максимално допустимите граници на остатъчните вещества в почвите и повърхностните води.

 

Европейската комисията трябва да разпредели разрешенията за подновяване

 

Евродепутатите отбелязват, че са били изразени опасения относно правото на кандидатите да избират определена държава членка, която да докладва относно одобрението на активно вещество пред Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), тъй като се счита, че липсва прозрачност в тази практика и може да се стигне до конфликт на интереси. Те призовават Европейската комисия да разпредели разрешенията за подновяването на друга държава членка.

 

Политическа отговорност

 

В заключение евродепутатите подчертават нуждата да се гарантира политическа отговорност при приемане на разрешения под формата на актове за изпълнение – т. нар. процедура по комитология. Комисията и държавите членки трябва да публикуват подробни протоколи и да направят гласуването си обществено достояние.

 

Цитати

 

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Въпреки че процедурата по одобрение на пестициди в ЕС е най-стриктната възможна в света, скандалът с глифозата и неговото одобрение, е доказателство, че има остра нужда от промяна и подобрение на тази процедура. Повече финансов ресурс от ЕС за развойна дейност както за пестициди, така и за повече нехимически методи, е единственото възможно решение.

 

На територията на ЕС продължава нелегален внос от трети страни на забранени за използване в ЕС пестициди. Това е изключително важно за страни на външна граница на ЕС, като България, защото у нас продължават да бъдат внасяни подобни вещества. Тези пестициди представляват заплаха и за здравето на пчелите, затова за растителната защита трябва да се одобряват единствено вещества, които са безвредни за тях“.

 

Бързи факти

 

9 години след приемането на Регламента относно продуктите за растителна защита (Регламент (ЕО) № 1107/2009) и след полемиката около подновяването на глифозата, Европейският парламент на 6 февруари 2018 г. основа специална Комисия за процедурата на ЕС за разрешаване на пестициди (PEST). Мандатът на Комисията PEST, както е установено в решението на Парламента от 6 февруари 2018 г., изисква специалната Комисия да разгледа процедурата на ЕС за разрешаване на пестициди като цяло.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев