Информационен бюлетин за сесията на Европейския парламент, 14-17 януари 2019 г., Страсбург

Европейският парламент
11.01.2019 / 16:11

Проект на дневен ред:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html

Следете на живо пленарната сесия (EbS+):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=bg

ЕвропарлТВ:

http://europarltv.europa.eu/bg/home.aspx

Пресконференции и други събития:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule

Сайт на ЕП за аудиовизуални материали:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/

EP Newshub:

http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0

 

Дебат за бъдещето на Европа с испанския премиер Педро Санчес

 

Евродепутатите ще обсъдят бъдещето на Европа с испанския министър-председател Педро Санчес и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в сряда, 16 януари, в 11.00 ч. българско време.

 

 

Това ще бъде петнадесетият от серията дебати за бъдещето на Европа между държавните и правителствени ръководители на страните членки на ЕС и евродепутатите.

 

Вижте повече за предишните дебати тук.

 

Роден през 1972 г., Санчес стана министър-председател през юни 2018 г., след вота на недоверие, сложил край на управлението на правителството на Мариано Рахой.

 

Съвместна пресконференция с председателя Таяни се очаква в 13.30 ч. българско време.

 

Премиерът на Финландия Юха Сипила ще се обърне към евродепутатите по време на януарската сесия в Брюксел, а италианският премиер Джузепе Конте - през февруари в Страсбург.

 

* * *

 

Допълнителна информация

 

Процедурен код:

Дебат: сряда, 16 януари, 11.00 ч. българско време

Процедура: дебат без резолюция

Пресконференция: сряда, 16 януари, 13.30 ч. българско време

 

Връзки

 

Биография на премиера Педро Санчес

http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/biografia/Paginas/index.aspx

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-pedro-sanchez-spanish-prime-minister_10501_pk

 

Евродепутатите ще обсъдят хода на Брекзит след гласуването в Камарата на общините на Обединеното кралство

 

В 9.30 ч. (българско време) в сряда, Парламентът ще обсъди хода на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС след ключовото гласуване в Камарата на общините на 15 януари.

 

Дебатът се очаква да продължи 90 минути и в него ще вземат участие по един евродепутат от всяка политическа група, както и членове на ръководната група на Европейския парламент по въпросите на Брекзит.

 

* * *

 

Допълнителна информация

 

Дебат: сряда, 16 януари, 9.30 ч. българско време

 

Връзки

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk

 

Оценка на Австрийското председателство и дебат относно румънските приоритети във вторник

 

Евродепутатите ще обсъдят приоритетите на започващото Румънско председателство на Съвета на ЕС с министър-председателя Дънчила в 16.00 ч. българско време, след сутрешния дебат с австрийския канцлер Курц.

 

В дебат с австрийския канцлер Себастиан Курц в 11.30 ч. българско време (очаква се потвърждение), Парламентът и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще оценят постиженията на председателството на Съвета на ЕС през последните 6 месеца и ще обсъдят напредъка на преговорите относно дългосрочния бюджет.

 

Премиерът Виорика Дънчила ще представи приоритетите на Румънското председателство в 16.00 ч. българско време, които са фокусирани върху кохезията и общите ценности, сигурността и укрепването на Европа като глобален играч.

 

Председателят на ЕП Антонио Таяни и премиерът Виорика Дънчила ще се обърнат към медиите в 18.00 ч. българско време.

 

Европейските избори ще се състоят в периода 23-26 май, един месец преди предаването на ротационното председателство на Съвета на ЕС на Финландия.

 

* * *

 

Допълнителна информация:

 

Дебат: вторник, 15 януари

Процедура: дебат без резолюция

Пресконференция: вторник, 15 януари, 18.00 ч. българско време, с Председателя на ЕП Антонио Таяни и премиера на Румъния Виорика Дънчила

 

Връзки

 

Уебсайт на Румънското председателство на Съвета на ЕС

https://www.romania2019.eu/

 

Уебсайт на Австрийското председателство на Съвета на ЕС

https://www.eu2018.at/

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали: Австрийско председателство

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/austrian-presidency_6802_pk

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали: Румънско председателство

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/romanian-presidency_9902_pk

 

Евродепутатите ще обсъдят срещата на Европейския съвет и реформата на политика на ЕС в областта на убежището и миграцията

 

Във вторник сутринта евродепутатите ще оценят резултатите от Срещата на върха от 13 - 14 декември, след което ще обсъдят реформата на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията.

Главните теми в дневния ред на срещата на държавните и правителствените ръководители на 13-14 декември 2018 г. в Брюксел бяха дългосрочният бюджет на ЕС, външните отношения, миграцията и единният пазар. Отделна среща на 13 декември, във формат ЕС-27, беше посветена на Брекзит.

Реформата на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията

Застоят в реформата на общата политика на ЕС в областта на убежището и миграцията, и най-вече липсата на напредък в актуализирането на Регламента от Дъблин (който определя коя държава е отговорна за предоставянето на убежище), ще бъдат акцент в дебата със Съвета и Комисията.

Въпросите за подобряване на управлението на мигрантските потоци в Европа и споделянето на отговорност сред държавите членки на ЕС също ще бъдат обсъдени в контекста на скорошните събития в Средиземно море, както и на решението на някои страни да не позволяват слизането на суша на спасени мигранти и лица търсещи убежище.

 

Допълнителна информация

 

Процедурен код: 2018/2917(RSP)

Дебат: вторник, 15 януари

Процедура: дебат без резолюция

 

Връзки

 

Европейския Съвет на 13 и 14 декември 2018 г. https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/12/13-14/

 

Перспектива за Европейския съвет и Срещата на високо равнище, 13-14 декември 2018 г.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627154/EPRS_BRI(2018)627154_EN.pdf

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

 

Пестициди: план за подобряване на процедурата на ЕС по одобряване

 

Планове за засилване на доверието в процедурата на ЕС по одобряване на пестициди с цел тя да стане по-прозрачна и отговорна ще бъдат гласувани в сряда.

 

Едно от многобройните предложения на доклада на специалната Комисия на ЕП относно пестицидите посочва, че обществото трябва да получи достъп до проучванията, които се използват за разрешаването на пестициди, включително и всички допълнителни данни и информации, свързани със заявките.

 

Евродепутатите отбелязват, че са възникнали притеснения, свързани с правото на заявителите да изберат определена държава членка, която да докладва на Европейския орган за безопасност на храните относно одобрението на активната субстанция, тъй като се счита, че тази практика е лишена от прозрачност и може да доведе до конфликт на интереси.

 

* * *

 

Допълнителна информация

 

Процедурен код: 2018/2153(INI)

Дебат: понеделник, 14 януари

Гласуване: сряда, 16 януари

Процедура: незаконодателна резолюция

Пресконференция: сряда, 16 януари, 15.00 ч. българско време

 

Връзки

 

Прессъобщение относно гласуването в Комисия (06.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181206IPR21260/pesticides-meps-propose-blueprint-to-improve-eu-approval-procedure

 

Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2153(INI)&l=en

 

Проучване на ЕП: Директива 2009/128/EC устойчива употреба на пестициди http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf

 

Проучване на насоките за представяне и оценка на заявленията за одобрение на активни вещества в пестицидите

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf

 

Химикали и пестициди

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54606/en.pdf

 

Разрешаване на пестициди в ЕС: фокус над глифозат

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI(2018)614691_EN.pdf

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/use-of-pesticides_8102_pk

Държавите членки, които застрашават върховенството на закона, могат за загубят пари от ЕС

 

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват правила за замразяването на плащания на ЕС към държави членки, които се намесват в работата на съдилищата или не се борят с измамите и корупцията.

 

В случай че Европейската комисията установи, че съществува „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ в държава членка, което пречи на управлението на средства от ЕС, тя може да препоръча мерки, вариращи от намаляване на авансовото финансиране до прекъсване на плащания от бюджета на ЕС. Парламентът и министрите на ЕС ще трябва да одобрят съответното решение.

 

Въпреки силната подкрепа от Комисиите по бюджети и по бюджетен контрол, евродепутатите добавиха мерки, гарантиращи, че правителствата ще могат да плащат на крайните бенефициенти, като например изследователи или граждански организации, дори при прекъсване на финансирането от ЕС.

 

Насърчаване на демокрацията, правовата държава и основните права

 

Евродепутатите също така ще обсъдят и гласуват за увеличаване на финансирането за програма „Права и ценности“ за периода 2021 - 2027 г. на 1,834 млрд. евро - почти три пъти по-високо финансиране в сравнение с предложеното от Европейската комисия (642 млн. евро). Това финансиране има за цел да насърчи демокрацията, правовата държава и основните права в Европейския съюз, включително да предостави финансова подкрепа на организациите на гражданското общество, които работят по тези въпроси.

 

Евродепутатите от Комисията по граждански свободи добавиха разпоредби, според които страни, засегнати от искове във връзка с принципите на правовата държава, могат да изгубят правото да управляват сами фондовете, които са им разпределени. Те също така настояват за ускорена процедура за отпускане на фондове в подкрепа на демократичния диалог в държавите членки, в които основополагащите ценности на ЕС са изложени на риск.

 

* * *

 

Допълнителна информация

 

Процедурен код: 2018/0207(COD) и 2018/0136(COD)

Дебат: сряда, 16 януари

Гласуване: четвъртък, 17 януари

Процедура: обикновената законодателна процедура

 

Връзки

 

Проект на доклад относно защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

 

Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en

 

Прессъобщение относно гласуването в Комисия (13.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181213IPR21711/member-states-jeopardising-the-rule-of-law-will-risk-losing-eu-funds

 

Разписание на законодателния влак - Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies

 

Проучване на ЕП

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299

 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ 2021-2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0468+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

 

Прессъобщение относно гласуването в Комисия(10.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21419/meps-want-more-eu-funds-for-ngos-promoting-rule-of-law-and-fundamental-rights

 

Процедурно досие (програма „Права и ценности“ 2021-2017)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0207(COD)

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

Програмата „InvestEU“: нов тласък за създаването на работни места, растеж и инвестиции

 

Евродепутатите ще гласуват нова програма на ЕС за насърчаването на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021 - 2017 г. Целта е да се генерират близо 700 млрд. евро инвестиции.

 

Инициативата „InvestEU“ трябва да се използва като първа стъпка за инвестиции, които иначе биха били по-трудни. Тя следва и замества сегашния Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който бе създаден след финансовата криза.

 

Евродепутатите целят да подобрят предложението на Комисията, чрез увеличаване на гаранцията на ЕС от 38 млрд. евро на 40,8 милиарда (които да доведе до 698 млрд. в инвестиции), чрез включването на нови цели като заетост и защита на климата, както и чрез засилване на отчетността на управлението на програмата.

 

Повече информация може да откриете в прессъобщението от гласуването в Комисиите по бюджети и по икономически и парични въпроси.

 

Уебсайт, посветен на „InvestEU“, показва примери за проекти, подкрепени от ЕС.

 

* * *

Допълнителна информация

 

Процедурен код: 2018/0229(COD)

Дебат: вторник, 15 януари

Гласуване: сряда, 16 януари

Процедура: обикновената законодателна процедура

 

Връзки

 

Проект на доклад относно програмата „InvestEU“

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0482&language=EN

 

Прессъобщение относно гласуването в Комисия(13.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21406/investeu-programme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment

 

Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en

 

Прессъобщение на Европейската комисия

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_en.htm

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

Отбелязване в пленарна зала на 20-годишнината от въвеждането на еврото

 

На 1 януари 1999 г. еврото беше пуснато в обръщение. За да отбележи 20- годишнината от неговото съществуване, Европейският парламент ще организира церемония във вторник от 12.30 ч. българско време.

 

Председателят на ЕП Антонио Таяни ще открие церемонията, като ще последват изказвания на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейската централна банка Марио Драги, председателя на Еврогрупата Мариу Сентену, председателя на Комисията по икономически и парични въпроси на ЕП Роберто Гуалтиери и бившия председател на ЕЦБ Жан-Клод Трише.

 

В Европейския парламент в Страсбург ще се състои изложба, посветена на еврото.

 

* * *

Допълнителна информация

 

Дебат: тържествена церемония, вторник 15 януари, 12.30 ч. българско време

 

Връзки

 

Изказвания на председателя Таяни, Юнкер, Драги и Сентену от 20 годишнината на Еврото

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday

 

Уебстраница „Еврото на 20 години“

https://europa.eu/euroat20/?utm_source=social_media_partners&utm_medium=ecfin_partners&utm_campaign=euroat20

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/20th-anniversary-of-euro_10402_pk

 

 

Правата на жените, правовата държава, езикът на омразата: евродепутатите оценяват основните права в ЕС

 

Евродепутатите ще направят преглед на състоянието на основните права в ЕС през 2017 г., с фокус върху нарушенията на правата на жените, на правовата държава и нарастването на езика на омразата.

 

Проектът на текста, който ще се дебатира в сряда следобед и гласува веднага след това, осъжда проявите на насилие, основано на пола и подчертава продължаващата дискриминация срещу жените в Европа. Той изразява съжаление, че институциите на ЕС не защитават ефективно правовата държава и европейските ценности.

 

Евродепутатите също така изразяват загриженост, че свободата на словото и свободата на събиране са все по-ограничени. Те подчертават нуждата от борба срещу езика на омразата, нарастващия антисемитизъм и ислямофобия, както и продължаващото стигматизиране на ЛГБТИ общността в ЕС.

 

* * *

Допълнителна информация

 

Процедурен код: 2018/2103(INI)

Дебат: сряда, 16 януари

Гласуване: сряда, 16 януари

Процедура: незаконодателна резолюция

 

Връзки

 

Проект на доклад относно състояние на основните права в Европейския съюз през 2017г.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-626.941+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

 

Прессъобщение относно гласуването в Комисия(03.12.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20708/meps-warn-of-women-s-rights-violations-breaches-of-rule-of-law-and-hate-speech

 

Профил на докладчика

http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124932/JOSEP-MARIA_TERRICABRAS/home

 

Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2103%28INI%29&l=en

 

Хартата на основните права на Европейския съюз

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=BG

 

Трудностите при интеграцията на ЕС на няколко нива

 

Очаква се Парламентът да се противопостави на Европа „à la carte” и „второстепенното членство“, в резолюция, която ще се гласува в четвъртък.

 

Евродепутатите ще направят преглед на различните нива на европейска интеграция между държавите членки, често наричана Европа „à la carte”, „променлива геометрия“, „Европа на различни скорости“ или „първа и втора класа членство“. Очаква се евродепутатите да направят предложения за това как диференцираната интеграция да работи в полза на европейския проект, вместо да го застрашава.

 

Вероятно евродепутатите ще приемат препоръки, свързани със следващото преразглеждане на договорите, които целят да „внесат ред“ в сегашния процес на диференциация и ще призоват за прекратяване на практиката на постоянни възможности за неучастие и изключения (opt-out) от правото на ЕС.

 

Евродепутатите повдигнаха въпроса за предизвикателствата на диференцираната интеграция като част от по-широкия дебат за бъдещето на Европа.

Бързи факти

 

Интеграцията в ЕС може да се различава по скорост, териториален обхват и степен, и може да покрива различни законови форми:

 

• засилено сътрудничество сред група държави (например в бракоразводното право)

• постоянното структурирано сътрудничество (в сигурността и отбраната)

• няколко страни договориха постоянно неучастие в законодателството на ЕС (Дания например не участва в еврозоната)

• транзитни мерки приложени за нови държави членки (механизъм за сътрудничество и проверка или временни дерогации)

 

Начинът, по който се гледа на диференцираната интеграция, варира значително в зависимост от националния контекст. Тя може да бъде позитивна и да се възприема като възможност за по-бърз напредък в интеграцията, или отрицателна - като път към създаване на първа и втора класа членство.

 

* * *

Допълнителна информация

 

Процедурен код: 2018/2093(INI)

Дебат: четвъртък, 17 януари

Гласуване: четвъртък, 17 януари

Процедура: собствена инициатива

 

Връзки

 

Проект на доклад относно диференцираната интеграция

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0402+0+DOC+XML+V0//BG

 

Процедурно досие

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2093%28INI%29

 

 

ЕП представя своята визия за бъдещето на ЕС (16.02.2017)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170210IPR61812/parliament-sets-out-its-vision-for-the-future-of-europe

 

Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз (Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г.)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0598&language=EN

 

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев