50 млн. евро за повишаване на енергийна ефективност в големите предприятия

23.01.2017 / 13:15

Големите предприятия у нас могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за подобряване на своята енергийна ефективност.

Приемът на проекти по процедурата „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ вече стартира, а фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 19 май 2017 г.

Целевата помощ ще се предоставя на големи предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата и развиват икономическа дейност в един от секторите: B „Добивна промишленост“, сектор C „Преработваща промишленост“, сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“, сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ или сектор F „Строителство“.

Както и в процедурата за енергийна ефективност в малки и средни предприятия, която беше отворена за кандидатстване през м. май миналата година, проектите на големите компании също трябва да се основават на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец. Обследването трябва да е направено специално за целта на процедурата преди подаване на проектното предложение.

Одобрените кандидати ще получат средства за извършване на ремонтни дейности, както и за придобиване на нови машини и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари.

Минималният размер на заявената финансова помощ за всеки индивидуален проект е 500 000 лв., а максималният – 2 500 000 лв. В зависимост от вида подпомагане и от района, в който ще се изпълнява проектът, безвъзмездното финансиране варира от 25% до 50%.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които предвиждат пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или оползотворяване на рециклирани суровини, както и на такива, които ще се изпълняват в близост или на територията на „Натура 2000“.

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в периода 2007-2013 г. общо девет фирми от област Сливен, в това число и две големи предприятия, са получили средства за въвеждане на енергоефективни мерки. Общата договорена стойност на проектите възлиза на 14 405 694 лв., от които 7 189 102 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Подробна информация за условията за кандидатстване по настоящата покана за кандидатстване може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

 

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН
 
 

Copyright © 2008-2019 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев