Пестициди: Парламентът създава специална комисия, която да разгледа процедурата на ЕС за одобряването им

Европейският парламент
07.02.2018 / 10:51

– Решението на Парламента е в следствие загрижеността на евродепутатите по отношение на оценката на риска от употребата на глифозат в ЕС;

– Специалната комисия ще оцени наличието на евентуални неуспехи и потенциални конфликти на интереси;

– Съставът на комисията ще бъде гласуван в четвъртък.

Европейският парламент прие мандат за формирането на специална комисия, която да разгледа процедурата на ЕС за даването на разрешения за употреба на пестициди.

Създаването на специалната комисия идва в отговор на изразените опасения от страна на евродепутатите относно риска от хербицидната субстанция глифозат. Лицензът за неговото разпространение в ЕС беше подновен от държавите членки за петгодишен период през ноември миналата година.

Специалната комисия ще има задача да оцени:

– процедурата за даването на разрешения за употреба на пестициди в ЕС;

– потенциални пропуски в начина, по който е направена научната оценка на въздействието на тези вещества и одобрението за тяхната употреба;

– ролята на Европейската комисия при подновяването на лиценза за глифозат;

– възможни конфликти на интереси в процедурата за одобрение;

– ролята на агенциите на ЕС и дали те разполагат с достатъчно човешки и финансови ресурси за изпълнението на техните задължения.

Срокът, за който се формира специалната комисия, която ще има 30 членове, ще бъде девет месеца след първото ѝ заседание. Тя ще изготви окончателен доклад за своите фактически констатации и препоръки, които ще бъдат одобрени от Парламента в пленарна зала.

Следващи стъпки

Мандатът на специалната комисия бе приет чрез гласуване с вдигане на ръка. Парламентът ще гласува състава на специалната комисия в пленарна зала в четвъртък.

Допълнителна информация

В резолюция, гласувана през октомври, Парламентът заяви, че публикуването на така наречените „документи на Монсанто“ – вътрешни документи на фирмата, която притежава правата и произвежда пестицида Roundup®, чийто основен активен продукт е глифозатът, поставят под съмнение надеждността на някои проучвания, използвани в оценката на ЕС за безопасността на глифозата.

Процедурата за одобрение на ЕС, включително научната оценка на въздействието на тези вещества, следва да бъде основана само на публикувани, рецензирани и независими проучвания, възложени от компетентни публични органи, казаха евродепутатите. Ето защо агенциите на ЕС следва да бъдат подсилени с достатъчни финансови и човешки ресурси, за да могат да работят на необходимото ниво.

* * *

Връзки:

– Проучване на ЕП: Разрешаване употребата на пестициди в ЕС: фокус върху глифозата:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI%282018%29614691_EN.pdf.

 
 

Copyright © 2008-2019 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев