Намаляване на емисии на CO2 и финансиране на нисковъглеродни иновации

Европейският парламент
07.02.2018 / 09:29

– Ограничаване на наличността на квотите за емисии на СО2 с цел насърчаване на инвестициите за нисковъглеродни иновации;

– Два нови фонда ще подпомагат нисковъглеродните иновации и преход;

– Започва изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Във вторник Парламентът одобри проект на директива за затягане на ограниченията на ЕС за емисиите на CO2 от индустрията. С това започва изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Новото законодателство, което беше предварително договорено с министрите от ЕС, ще ускори годишното намаляване на квотите за емисии от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), продавани на търг, които обхващат около 40% от парниковите емисии на ЕС. Предвижда се:

– ускоряване на годишното намаление на квотите за емисии, които ще се пускат на пазара (т.нар. „коефициент на линейно намаление“), с 2,2% от 2021 г. спрямо планираните в момента 1,74%; този фактор също ще подлежи на преразглеждане с възможност да се увеличава допълнително най-рано през 2024 г.;

– удвояване на капацитета на резерва за стабилност на пазара на СТЕ, за да се премахне излишъкът от квоти за емисии на пазара: при задействането му той ще абсорбира до 24% от излишъка на квоти през всяка от първите четири тръжни години, следователно цената им ще се покачва и ще се увеличава стимулът за намаляване на емисиите.

Два фонда за подпомагане на иновациите и стимулиране на прехода към нисковъглеродна икономика

„Модернизационният фонд“ ще подпомага модернизацията на енергийните системи в държави членки с по-ниски доходи. Евродепутатите затегнаха правилата за финансиране, за да може фондът да не се използва за проекти, предполагащи използване на въглища. Изключение от това изискване е постигнато за България и Румъния, които ще имат възможност да използват фонда за инвестиции за модернизиране на централи за отопление на въглища (ТЕЦ).

„Иновационният фонд“ ще предоставя финансова подкрепа за подпомагане на възобновяема енергия, улавяне и съхранение на въглерод и нисковъглеродни иновационни проекти.

Защита срещу изместване на въглеродни емисии

Бъдещото законодателство също така има за цел да предотврати „изместването на въглеродни емисии“, т.е. риска компаниите да преместят производството си извън Европа поради политиките за намаляване на емисиите. Секторите, изложени на най-голям риск, ще получат безвъзмездно своите квоти за СТЕ. По-малко застрашените сектори ще получат безвъзмездно 30%.

Цитати

Според докладчика Джули Гърлинг (ЕКР, Великобритания): „СТЕ продължава да бъде крайъгълният камък на политиката на ЕС за борба с климатичните промени. Ние дадохме най-доброто от себе си, за да постигнем амбициозни подобрения. СТЕ има много критици през годините. Ние атакувахме много проблеми: от очевидно прекалено ниската цена на въглеродните емисии, през функционирането на пазара, до изключително сложния въпрос за постигането на баланс между природозащитните амбиции и защитата на европейската индустрия“.

Владимир Уручев (ЕНП, България) каза: „През следващото десетилетие ще действа обновена европейска схема за търговия на въглеродни емисии, която осигурява тяхното намаляване поне с 40% до 2030 г. и постигане по-високи цени на въглеродните квоти, но с едновременна силна защита на индустриите, изложени на риск от въглеродно преместване. А десетте страни с доходи под 60% от средните за ЕС, включително България, ще бъдат подпомагани в прехода към нисковъглеродна икономика и енергетика от Фонд за модернизация (310 млн. квоти) и безплатни квоти по правилата за държавна помощ. Това е едно балансирано и в голяма степен справедливо решение“.

Петър Курумбашев (С&Д, България) каза: „България е една от десетте страни на ЕС, която има доходи значително под средните за ЕС и ще бъде подпомагана от Фонда за модернизация по време на прехода към нисковъглеродна икономика и енергетика. Това ще стане благодарение на 310 млн. квоти (Фонда за модернизация), както и безплатни квоти по правилата за държавна помощ. Провежданата климатична политика на ЕС трябва да бъде в синхрон с увеличаване конкурентоспособността на нашата индустрията. Това е изключително важно за страни като България, които са външна граница на ЕС и граничат с държави, които не са включени в схемата за търговия с емисии“.

Следващи стъпки

Текстът беше приет с 535 гласа „за“, срещу 104 „против“ и 39 „въздържал се“. Съветът трябва да приеме официално законопроекта, преди да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.

* * *

Връзки:

– Съобщение до медиите относно гласуването на Комисията (09.11.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171109IPR87713/co2-plans-to-cut-emission-allowances-and-fund-low-carbon-innovation-agreed

– Профил на докладчика Джули Гърлинг (EКР, Великобритания)

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96956/JULIE_GIRLING_home.html

– Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?l=en&reference=2015%2F0148%28COD%29

– Проучване на Парламента: Реформата на СТЕ на ЕС след 2020 г.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614601/EPRS_BRI(2017)614601_EN.pdf

– Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС)

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_bg

– Безплатни снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-house-emissions-trading-systems_2703_pk.

 
 

Copyright © 2008-2019 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев