Дебат с Драги относно инвестициите, бъдещето и подкрепата на банките

Европейският парламент
06.02.2018 / 09:03

Подкрепата на ЕЦБ за банките все още не се отразява на реалната икономика и растежът остава неравномерен. Депутатите ще обсъдят това по време на дебат с председателя на ЕЦБ в понеделник от 18:00 ч. българско време.

Годишният доклад на Европейската централна банка за 2016 г. ще се гласува във вторник.

Можете да проследите дебата по време на пленарното заседание чрез EP Live и EbS+.

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

 

Проект на доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2016 г.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0383+0+DOC+XML+V0//BG

Профил на докладчика Хонас Фернандес (С&Д, Испания)

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/125046/JONAS_FERNANDEZ_home.html

Докладът на Европейската централна банка за 2016 г. (накратко, 6 езика, 31.01.2018 г.)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614681

 
 

Copyright © 2008-2019 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев