ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Сливен
06.10.2017 / 13:58

През 2016 г. на територията на област Сливен са регистрирани 165 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 223, а на убитите - 22 души. От общия брой за страната, делът на пътнотранспортните произшествия е 2.2%, на ранените – 2. 3%, а на убитите - 3.1%. В сравнение с 2015 г. е регистрирано увеличение както при броя на пътнотранспортните произшествия - с 23.1%, така и при ранените лица – с 37.7%. Същевременно броя на загиналите на пътя спрямо миналата година остава непроменен.

По брой на пътнотранспортните произшествия , през 2016 г. Сливен се нарежда на 14-то място сред областите в страната, а по брой на убитите - на седемнадесето.

Броят на ранените лица в резултат на ПТП е най-голям през месец май - 39 или 17.5% от общия брой на ранените за областта. Делът на убитите е най-голям през месец октомври – 36.4%, докато през месеците март, април и ноември няма загинали при ПТП.

Понеделник е денят от седмицата с най-голям брой пътнотранспортни произшествия - 32, ранените са най-много в сряда – 44 лица, а убитите в понеделник и четвъртък – по 5 лица.

През 2016 г. при ПТП в област Сливен са загинали 10 и са ранени общо 133 лица на възраст от 25 до 64 навършени години.

Най-голям е броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачите на моторни превозни средства – 162 или 98.2% от общия брой на регистрираните ПТП в областта.

От общия брой на убитите и ранените участници в движението за областта, водачите отново са с най-голям дял - съответно с 50.0 и 49.3%.

През 2016 г. в община Сливен са регистрирани най-много тежки пътнотранспортни произшествия – 83 или 50.3% от общия брой за областта. Загиналите лица са 11 , а ранените – 112 или 50.2% от всички ранени на територията на Сливенска област.

 

 

 

Методологични бележки

 

При ползване на данните, трябва да се имат предвид определенията, залегнали в Закона за движението по пътищата и Инструкцията на Министерството на вътрешните работи за регистриране, отчитане и анализ на пътнотранспортните произшествия.

Пътнотранспортно произшествие (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство (ППС) и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

В зависимост от последиците пътнотранспортните произшествия се делят на:

- пътнотранспортни произшествия, предизвикали нараняване или смърт на участници в движението;

- пътнотранспортни произшествия, в резултат на които има само материални щети (повреда на път, пътни превозни средства, пътни съоръжения, товари, животни и други).

Според Закона за движението по пътищата:

- Загинал при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е убит на място или е починал в резултат на нанесените травми 30 дни след произшествието.

- Ранен при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е получил тежка, средна или лека телесна повреда по смисъла на чл. 128, чл. 129 и чл. 130 на Наказателния кодекс (НК).

Ранените се подразделят на тежко и леко ранени:

- тежко ранени са лицата, получили наранявания, представляващи по смисъла на НК тежка или средна телесна повреда;

- леко ранени са всички останали по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК.

- Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

 
 

Copyright © 2008-2018 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев