„Райънеър“: евродепутатите призовават за по-добра защита за пътниците и служителите

Европейският парламент
04.10.2017 / 13:58

Евродепутатите изразиха тревога относно трудностите, причинени на пътниците, след отмяната на хиляди полети на „Райънеър“.

По време на дебат с комисаря по транспорта Виолета Булц в сряда много евродепутати посочиха, че пътниците не са получили пълна информация относно възможностите за компенсация и всички алтернативи за пренасочване, на които имат право. Според тях компаниите, отговорни за нарушаване на правилата, трябва да бъдат държани отговорни. Други призоваха за въвеждането на по-ефективни санкции.

Някои евродепутати настояха Съветът да деблокира преговорите за преразглеждането на правата на пътниците и да започне преговори с Парламента, който е готов със своята позиция от 2014 г.

Имаше и изказвания, настояващи Комисията да разследва условията на труд при нискотарифните авиокомпании. Конкурентоспособността не може да се постига за сметка на правата на служителите. Лошите условия на труд могат да се превърнат в проблем за безопасността.

Комисар Булц обеща през следващата година да инициира проучване на социалните условия и правата на мобилните служители в авиацията.

Гледайте пълния дебат с Комисар Булц по EPLive (04.10.2017).

* * *

Връзки:

– Регламент на ЕС относно правата на пътниците във въздухоплаването

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004R0261

– Тълкувателни насоки на Европейската комисия относно правата на пътниците във въздухоплаването

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016XC0615%2801%29

– Аудиовизуални материали за професионалисти

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

– Съобщение за медиите (05.02.2014 г.): Парламентът настоява за реални права на пътниците, ползващи въздушен транспорт

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20140203IPR34618/parlamientt-nastoiava-za-riealni-prava-na-ptnitsitie-polzvashchi-vzdushien-transport

 

– Позиция на ЕП от 5 февруари 2014 г. относно преразглеждането на регламента за правата на пътниците

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0092+0+DOC+XML+V0//BG

– Проучване на ЕП относно засилването на правата на пътниците в ЕС (май 2015 г.)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/556983/EPRS_BRI%282015%29556983_EN.pdf

 
 

Copyright © 2008-2018 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев